HOTĂRÂRE nr. 621 din 20 iunie 2002pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 5 iulie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Normele metodologice privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de selecţionare a investitorilor eligibili şi stabilirea principalelor tipuri de proiecte de parteneriat public-privat, prevăzute în anexa nr. 1. (2) Se aprobă Normele metodologice privind modul de elaborare a studiului de prefezabilitate şi a studiului de fezabilitate pentru proiectele de parteneriat public-privat, desfăşurarea negocierilor cu investitorii selectaţi şi conţinutul standard al contractului de parteneriat public-privat, prevăzute în anexa nr. 2. (3) Se aprobă Normele metodologice privind calculul costurilor de proiect şi al costului comparativ de referinţa, prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 2Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1NORMA 20/06/2002  +  Anexa 2NORMA 20/06/2002  +  Anexa 3NORMA 20/06/2002