HOTĂRÎREA nr. 771 din 30 decembrie 1993privind aprobarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la schimburile de mărfuri şi plăţile pe anii 1993-1994
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 20 ianuarie 1994    Guvernul României hotărăşte: Se aprobă Protocolul dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la schimburile de mărfuri şi plăţile pe anii 1993-1994, semnat la Moscova la 27 septembrie 1993. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:------------------Ministrul comerţului,Cristian Ionescup. Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Marcel Dinu,secretar de statMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuPROTOCOL 27/09/1993