ORDIN nr. 253 din 14 iunie 2002pentru aprobarea Metodologiei privind înregistrarea agenţilor economici, persoane fizice şi juridice, pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi materialului săditor
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 2 iulie 2002    Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,în baza prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind înregistrarea agenţilor economici, persoane fizice şi juridice, pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi materialului săditor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală de inspecţii va urmări aplicarea prevederilor prezentului ordin de către Inspecţia Naţionala pentru Calitatea Seminţelor, prin inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor şi Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor, precum şi de către agenţii economici interesaţi.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie Sarbu  +  AnexăMETODOLOGIE 14/06/2002