ORDIN nr. 224 din 28 mai 2002privind modul în care se face precizarea emitentului documentelor cu regim special pentru transportul materialului lemnos
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 3 iulie 2002    Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 735/1998 pentru aprobarea Instrucţiunilor cu privire la circulaţia şi controlul circulaţiei materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată, modificată prin Legea nr. 75/2002,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Formularele documentelor cu regim special pentru transportul materialului lemnos pe drumurile publice, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 735/1998, care se pun la dispoziţie proprietarilor de păduri private, vor purta, pentru identificarea provenientei materialului lemnos, inscriptionarea obligatorie "păduri private".  +  Articolul 2Inscriptionarea prevăzută la art. 1 se realizează de către inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic în teritoriul cărora se găsesc pădurile.  +  Articolul 3Inscriptionarea se realizează prin stampilare pe fiecare exemplar la preluarea documentelor cu regim special.  +  Articolul 4Dimensiunile ştampilei care se aplică sunt 2 x 4 cm, cu litere stas.  +  Articolul 5Obligaţia de a se prezenta pentru aceasta inscriptionare la inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic revine proprietarilor sau administratorilor pădurilor private, care ridica documentele cu regim special.  +  Articolul 6Direcţia fond forestier şi cinegetic din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor va urmări aplicarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie Sarbu-------