HOTĂRÂRE nr. 757 din 30 decembrie 1993privind punerea în circulatie a noilor paşapoarte româneşti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 26 ianuarie 1994    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Începând cu luna ianuarie 1994, autorităţile abilitate de lege vor pune în circulaţie noile tipuri de paşapoarte, prin înlocuirea celor aflate în prezent în circulaţie.Modelele noilor paşapoarte sunt prezentate în anexă.  +  Articolul 2Paşapoartele actuale vor fi retrase treptat din circulaţie. Paşapoartele a căror valabilitate a expirat după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri nu mai pot fi prelungite.  +  Articolul 3Costul noilor paşapoarte şi al operaţiunilor de emitere a acestora se stabilesc prin contractele încheiate între Ministerul de Interne şi, respectiv, Ministerul Afacerilor Externe, pe de o parte, şi Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pe de altă parte.  +  Articolul 4Noile tipuri de paşapoarte vor fi eliberate titularilor după achitarea anticipată a taxelor consulare şi a contravalorii paşaportului, stabilite potrivit reglementărilor legale.Taxele consulare şi, respectiv, costul paşapoartelor se încasează prin unităţile C.E.C.  +  Articolul 5Unităţile C.E.C. virează taxele consulare în contul bugetului statului potrivit legii, iar contravaloarea paşapoartelor, în contul Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".PRIM-MINISTRUNICOLAE VĂCĂROIUContrasemnează:---------------p. Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Marcel Dinu,secretar de stat,Secretarul general al Guvernului,Viorel HrebenciucMinistrul de interne,George Ioan DanescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexă----------