ORDIN nr. 79 din 4 martie 2002pentru aprobarea Normelor privind radioprotectia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiatii ionizante
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  • Nr. 285 din 19 aprilie 2002
  • MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
  • COMISIA NAŢIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
  • Nr. 79 din 4 martie 2002
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002    Ministrul sănătăţii şi familiei şi preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,având în vedere prevederile:art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, cu modificările ulterioare;art. 12 din Legea nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică,în temeiul:Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare;Hotărârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, cu modificările şi completările ulterioare,vazand referatele de aprobare nr. DB 4.212 din 19 aprilie 2002 al Direcţiei generale de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi nr. 41.555 din 4 martie 2002 al Direcţiei aplicaţii surse cu radiatii ionizante din cadrul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind radioprotectia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiatii ionizante, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.-------------- Notă *) Anexa se publică ulterior.  +  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Ministerul Sănătăţii şi Familiei, prin Direcţia generală de sănătate publică, Direcţia generală de asistenţa medicală, programe şi servicii medicale integrate, Direcţia farmaceutica, Direcţia generală de resurse umane şi Direcţia generală a bugetului, şi Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare, prin Direcţia securitate nucleara, Direcţia asigurarea calităţii şi autorizare operatori, Direcţia aplicaţii surse cu radiatii ionizante, Direcţia supraveghere CNE Cernavoda, Direcţia dezvoltare şi resurse şi serviciile independente, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul Sănătăţii şi Familiei,Daniela BartosPreşedintele Comisiei Naţionalepentru Controlul Activităţilor Nucleare,Lucian Biro,secretar de stat-----------