HOTĂRÂRE nr. 617 din 13 iunie 2002pentru modificarea art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 460/2001 privind punerea în circulaţie a noilor tipuri de paşapoarte româneşti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 24 iunie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAlineatul (2) al articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 460/2001 privind punerea în circulaţie a noilor tipuri de paşapoarte româneşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 25 mai 2001, se modifica şi va avea următorul cuprins:"(2) Licitaţia publică se organizează, în condiţiile legii, în vederea desemnării unui furnizor unic care va asigura: a) confecţionarea şi livrarea unui lot de 5 milioane de paşapoarte simple de tip nou, realizate în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene, pentru facilitarea integrării României în structurile acesteia; b) livrarea echipamentelor necesare pentru emiterea şi citirea optica a noilor tipuri de paşapoarte."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban MihailescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistru de interne,Ioan Rus--------