HOTĂRÂRE nr. 607 din 13 iunie 2002privind acordarea garanţiei statului pentru creditele contractate de Societatea Comercială "Compania Naţionala de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 24 iunie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, precum şi ale art. 2 lit. f), art. 27, art. 35 alin. (1) şi ale art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Ministerul Finanţelor Publice garantează în numele statului următoarele credite: a) un credit intern în valoare de 14,5 milioane dolari S.U.A., precum şi dobânzile şi costurile aferente acestuia, care va fi contractat de Societatea Comercială "Compania Naţionala de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. în anul 2002, reprezentând avansul din preţul de achiziţie a doua aeronave tip Boeing 737 seria 700 care vor fi cumpărate în baza contractului nr. 1.887/1995 încheiat cu Boeing Company din S.U.A.; b) un credit extern în valoare de 82 milioane dolari S.U.A., precum şi prima de asigurare, dobânzile, comisioanele şi alte costuri aferente acestuia, care va fi contractat de Societatea Comercială "Compania Naţionala de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. în anul 2003, reprezentând diferenţa din preţul de achiziţie al celor două aeronave tip Boeing 737 seria 700.  +  Articolul 2Rambursarea ratelor scadente, precum şi plata dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente creditelor garantate conform art. 1 se vor asigura din surse proprii, din credite bancare şi, în completare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinaţie.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu-----------