LEGE nr. 376 din 11 iunie 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agentiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 24 iunie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 40 din 30 ianuarie 2000 privind acreditarea agentiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite, emisă în temeiul art. 1 lit. B pct. 30 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 4, după alineatul (2) se introduc alineatele (2^1) şi (2^2) cu următorul cuprins:"(2^1) În cazul în care schema de microcredite prevede acordarea de fonduri publice cu aceasta destinaţie pe arii geografice definite, fondul de microcredite acordat în administrare de o agenţie guvernamentală unei agenţii de credit pentru o arie geografică nu poate fi mai mare decât echivalentul în lei al unui milion de euro, calculat la cursul comunicat de Banca Naţionala a României în ziua anterioară semnării contractului.(2^2) Pe aceeaşi arie geografică o agenţie de credit poate administra fonduri de microcredite acordate de mai multe agenţii guvernamentale din fonduri publice gestionate de acestea."2. La articolul 18, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Comisia interministeriala pentru microcredite va fi formată din câte un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerului Industriei şi Resurselor, Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Ministerului pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperatie, Ministerului Dezvoltării şi Prognozei, Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere, Băncii Naţionale a României, Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti şi Consiliului Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU--------