HOTĂRÂRE nr. 577 din 13 iunie 2002privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 21 iunie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 53 alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării şi ale art. 44 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997*) privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002**) privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.---------- Notă *) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, şi a fost aprobată prin Legea nr. 44/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998. Notă **) Legea nr. 137/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 450/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 24 iunie 1999, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul Autorităţii pentru Privatizareşi Administrarea Participatiilor Statului,Ovidiu Tiberiu MusetescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul industriei şi resurselor,Dan Ioan Popescu  +  Anexa NORMA 13/06/2002