HOTĂRÂRE nr. 598 din 13 iunie 2002pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 22 iunie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 39 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 1 iunie 2002, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  AnexăNORMA 13/06/2002