ORDIN nr. 144 din 3 aprilie 2002pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea regulilor de prevenire, control şi eradicare a unor encefalopatii spongiforme transmisibile
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 21 iunie 2002    Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,în temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,vazand Referatul de aprobare nr. 154.513 din 26 martie 2002, întocmit de Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinara privind stabilirea regulilor de prevenire, control şi eradicare a unor encefalopatii spongiforme transmisibile, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Se interzice importul de bovine vii, ovine vii, caprine vii, ovule sau embrioni proveniţi de la acestea din ţările clasate în categoriile a 3-a, a 4-a şi a 5-a. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) se admite importul de reproducatori masculi în scopul recoltarii de material seminal din ţările clasate în categoria a 3-a, dar cu respectarea condiţiilor prevăzute în cap. B lit. Ab) şi cap. E din anexa nr. 9 la norma sanitară veterinara.  +  Articolul 3Direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4 (1) Importurile de animale vii, material seminal, precum şi de produse de origine animala se vor efectua după ce ţara exportatoare a fost evaluată de către Comunitatea Europeană în conformitate cu art. 5 din Regulamentul CEE 999/2001. (2) Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara va comunică direcţiilor sanitare veterinare şi Inspectoratului de Poliţie Sanitară Veterinara de Frontiera lista cuprinzând ţările clasificate conform art. 5 din Regulamentul CEE 999/2001.  +  Articolul 5Prevederile art. 16 alin. (3) şi (5), precum şi ale anexei nr. 8 cap. A şi C la norma sanitară veterinara se vor aplica atunci când România va deveni stat membru al Uniunii Europene.  +  Articolul 6Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara va controla modul de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 7 (1) Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 10 zile de la publicare. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga orice dispoziţie contrară.p. Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Petre Daea,secretar de stat  +  AnexăNORMA 03/04/2002