ORDIN nr. 114 din 11 februarie 2002pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi certificarea corpului de experţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţa A şi B - NTLH-014 şi a Procedurii de avizare a specialiştilor pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţa C şi D - NTLH-015
EMITENT
  • MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 19 iunie 2002    Ministrul apelor şi protecţiei mediului,având în vedere prevederile art. 4 alin. (7) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 466/2001, ale art. 48, 62, 64, 68 şi 110 din Legea apelor nr. 107/1996, precum şi ale art. 8 şi 13 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii,în baza avizului tehnic consultativ al Comisiei Naţionale pentru Siguranţa Barajelor şi a Altor Lucrări Hidrotehnice,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) şi ale anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 352/2001,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi certificarea corpului de experţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţa A şi B - NTLH-014, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Procedura de avizare a specialiştilor pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţa C şi D - NTLH-015, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Membrii corpurilor de experţi certificati pentru evaluarea stării de siguranţă a barajelor şi lucrărilor hidrotehnice speciale, specialiştii verificatori de proiecte şi experţii tehnici atestaţi pentru întocmirea evaluărilor stării de siguranţă a barajelor şi digurilor din categoriile de importanţa C şi D, constituite în cursul anului 2000, conform ordinelor prevăzute la art. 6, îşi pot desfăşura activitatea în continuare până la data expirării valabilităţii fiecăruia dintre certificatele şi avizele emise de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului.  +  Articolul 4Direcţia generală de gospodărire a apelor din cadrul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1.096 din 8 decembrie 1999 şi Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1.097 din 8 decembrie 1999, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 19 aprilie 2000.  +  Articolul 7Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul apelorşi protecţiei mediului,Petru Lificiu  +  Anexa 1REGULAMENT 11/02/2002  +  Anexa 2PROCEDURA 11/02/2002