LEGE nr. 353 din 6 iunie 2002privind declararea ca oraş a comunei Balcesti, judeţul Valcea
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 18 iunie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Comuna Balcesti, judeţul Valcea, se declara oraş. (2) Satele Benesti, Carlogani, Chirculesti, Gorunesti, Irimesti, Otetelisu, Preotesti şi Satu Poieni aparţin oraşului Balcesti.  +  Articolul 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIU--------