ORDIN nr. 227 din 13 iunie 2002privind inventarul european al substanţelor existente puse pe piaţa - IESCE
EMITENT
  • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 19 iunie 2002    Ministrul industriei şi resurselor,având în vedere Programul naţional de armonizare legislativă, care în capitolul "Libera circulaţie a mărfurilor" include preluarea directivelor din domeniul substanţelor chimice periculoase şi adaptarea la progresul tehnic al reglementărilor existente,în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată şi modificată prin Legea nr. 451/2001,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu modificările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă inventarul european al substanţelor existente puse pe piaţa - IESCE, prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Anexa la care se face referire în art. 1 se procura de la Agenţia Naţionala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan Popescu──────────────────