ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 5 iunie 2002pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea personalului din învăţământ
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 17 iunie 2002  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 23 februarie 2000, aprobată prin Legea nr. 662/2001, se modifica şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Anexa la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 33/2002 privind modificarea cap. I din anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 29 martie 2002, se modifica şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 2Majorarea salariilor prevăzută la art. II din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 33/2002 se aplică şi personalului din cadrul unităţilor conexe, respectiv centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică, centre logopedice, cabinete şcolare, casa corpului didactic, cluburile sportive şcolare, cluburile şi palatele copiilor şi elevilor.  +  Articolul 3 (1) Salariile de baza ale personalului didactic auxiliar din instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar, din bibliotecile centrale universitare şi bibliotecile pedagogice se majorează cu 5% fata de cele aprobate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Salariile de baza ale personalului didactic auxiliar din unităţile conexe prevăzute la art. 2 vor fi mai mari cu 5% fata de cele rezultate după aplicarea prevederilor art. 2.  +  Articolul 4Pentru celelalte categorii de personal din cadrul instituţiilor de învăţământ universitar, al bibliotecilor centrale universitare şi al bibliotecilor pedagogice, altul decât cel didactic şi didactic auxiliar, salariile de baza se majorează cu 5% fata de cele aprobate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 5Prevederile art. 1, 2, 3 şi 4 se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii iunie 2002.  +  Articolul 6Începând cu data de 1 ianuarie 2003 pentru toate funcţiile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 8/2000, aprobată prin Legea nr. 662/2001, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 va fi unica. Aceasta va fi cel puţin egala cu valoarea maxima a coeficientului de multiplicare 1,000 existenta în învăţământ la data de 31 decembrie 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul educaţieişi cercetării,Ecaterina AndronescuMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian Sarbup. Ministrul administraţiei publice,Ionel Flesariu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescu  +  Anexa 1Valoarea coeficientului de multiplicare 1.000 = 1.048.545 lei*1)----------------------------------------------------------------
                             
    ÎNVĂŢĂMÂNT
    I. Coeficienţi de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul universitar
    A. Coeficienţi de multiplicare (ierarhizare) pentru funcţiile didactice din învăţământul superior
    Funcţii didactice
    Nr. crt.FUNCŢIANivelul StudiilorVechimea în învăţământ
    până la 3 ani3-6 ani6-10 ani10-15 ani15-20 ani20-25 ani25-30 ani30-35 ani35-40 anipeste 40 ani
    min/maxmin/maxmin/maxmin/maxmin/maxmin/maxmin/maxmin/maxmin/maxmin/max
    1Profesor universitarS---3,9364,0834,1954,3444,5614,7895,028
        ---8,1448,2818,3848,5228,9489,3969,865
    2Conferenţiar universitarS--3,3043,3783,5273,6393,7503,9384,1344,341
        --7,5597,7187,7667,8697,9728,3708,7899,228
    3Şef lucrări (lector universitar)S-2,7102,8222,8953,0073,0323,1163,2713,435-
        -6,0096,1136,1816,2846,3886,5256,8517,194-
    4Asistent universitarS2,3832,3982,4132,4282,4432,5142,6202,7512,889-
        4,6664,7004,7344,7694,8724,9415,0445,2965,561-
    5Preparator universitarS2,3522,3652,383-------
        4,2134,281*)4,316*)-------
  *) Pentru preparatorii din domeniul medical.
   +  Anexa 2     ANEXA 2Valoarea coeficientului de multiplicare 1.000 = 1.179.613 lei*1)----------------------------------------------------------------
                                 
    ÎNVĂŢĂMÂNT
    I. Coeficienţi de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar
    Funcţii didactice
    Nr. crt.FUNCŢIANivelul studiilorVechimea în învăţământ
    până la 2 ani2-6 ani6-10 ani10-14 ani14-18 ani18-22 ani22-25 ani25-30 ani30-35 ani35-40 anipeste 40 ani
    1ProfesorS                      
        - cu grad didactic I   --2,7662,8812,9562,9953,1463,2593,3733,5253,638
        - cu grad didactic II   -2,3122,3502,3882,4262,5012,6162,7662,8422,9563,069
        - definitiv   -2,1602,1992,2352,3122,3502,5012,6162,7292,8422,918
        - debutant   2,122----------
    2ProfesorSSD--2,3122,3502,4262,5012,6162,7662,8422,9563,069
        - cu grad didactic I   -2,1222,1602,2352,3122,3502,5012,6162,7292,8422,918
        - cu grad didactic II   -2,0622,0702,0772,0852,1222,1602,3122,3882,4632,578
        - definitiv   2,046----------
        - debutant                        
    3Institutor IS                      
        - cu grad didactic I   --2,3122,3502,4262,5012,6162,7662,8422,9563,069
        - cu grad didactic II   -2,0852,0992,1222,1602,2352,3122,4262,5392,6162,729
        - definitiv   -2,0622,0702,0772,0852,1222,1602,2352,3122,4262,501
        - debutant   2,046----------
    4Institutor IISSD                      
        - cu grad didactic I   --2,2352,3122,3502,4262,5392,6912,8052,8812,995
        - cu grad didactic II   -2,0462,0852,0992,1222,1602,2352,3502,4632,5392,652
        - definitiv   -2,0162,0242,0322,0462,0852,1222,1992,2742,3882,463
        - debutant   2,009----------
    5Învăţător, educatoare educator, maistru-instructorM                      
        - cu grad didactic I   --2,1602,2352,3122,3502,5012,6162,7292,8422,918
        - cu grad didactic II   -2,0092,0462,0852,0992,1222,1602,3122,3882,4632,578
        - definitiv   -1,9861,9932,0012,0092,0462,1222,1602,2352,3502,426
        - debutant   1,971----------
    6Profesor, învăţător, educatoare, educator, maistru instructor; cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate*)M1,6341,6361,6381,6401,6431,6461,6601,6751,6971,7681,841
  *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.                                     ------------