ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 67 din 13 iunie 2002pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase în România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 14 iunie 2002    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICTermenul de intrare în vigoare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 16 noiembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2002, se proroga până la data de 1 ianuarie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuAutoritatea Naţionala pentruProtecţia ConsumatorilorRovana Plumb,secretar de stat──────────────────