LEGE nr. 352 din 6 iunie 2002pentru modificarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 11 iunie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 7 aprilie 2000, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. La articolul 6 litera C, punctul III va avea următorul cuprins:"III. Crucea Comemorativa a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945."2. La articolul 11 alineatul (2) punctul V, poziţia 3 va avea următorul cuprins:"3. Crucea Comemorativa a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945, fără clase."3. La articolul 31, punctul 17 va avea următorul cuprins:"17. Crucea Comemorativa a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945;"Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIU────────────────────