LEGE nr. 329 din 27 mai 2002pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 194/2001 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 11 iunie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 194 din 27 decembrie 2001 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 29 decembrie 2001, cu următoarea modificare:- La articolul I punctul 3, alineatul (6) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"(6) Bunurile prevăzute la alin. (5) vor fi distruse pe cheltuiala deţinătorului, a persoanelor fizice sau juridice de la care au fost confiscate. Distrugerea bunurilor în cauza se va efectua în prezenta şi cu confirmarea prin semnatura a unei comisii formate din reprezentanţi ai deţinătorului, ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, ai Ministerului Finanţelor Publice şi ai Ministerului de Interne."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 12 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIU────────────────