ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 30 mai 2002pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 iunie 2002    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICArticolul 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 1 aprilie 1999, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Invalizii şi accidentatii de război, marii mutilati şi cei încadraţi în gradul I de invaliditate primesc, pe lângă pensia I.O.V.R., şi o sumă fixa pentru îngrijire de 700.000 lei lunar. (2) Suma fixa pentru îngrijire prevăzută la alin. (1) se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de resursele financiare alocate din bugetul de stat."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul apărării naţionale,Ioan Mircea Pascu-----------