LEGE nr. 148 din 1 aprilie 2002privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 103/2000 pentru modificarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igiena şi sănătate publică
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe respinge Ordonanţa Guvernului nr. 103 din 31 august 2000 pentru modificarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igiena şi sănătate publică, adoptată în temeiul art. 1 lit. P pct. 6 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIU---------