HOTĂRÎREA nr. 705 din 14 decembrie 1993privind acordarea de reduceri pentru transportul pe calea ferată al elevilor şi studenţilor, în perioada vacantelor
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 17 decembrie 1993    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Elevii şi studenţii de la cursurile de zi din instituţiile de învăţământ de stat beneficiază, în perioada vacantelor, de reduceri la transportul pe calea ferată de 50% din costul biletului de călătorie, clasa a II-a, tren de persoane.De prevederile alin. 1 beneficiază şi ţinerii din Republica Moldova şi Ucraina aflaţi la studii în România, ca bursieri ai statului român.  +  Articolul 2Reducerile la transportul pe calea ferată se acordă pe baza carnetului de elev sau de student, vizat la zi.  +  Articolul 3Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor aferente facilităţilor acordate prin prezenta hotărâre se asigura din rezerva bugetară aflată la dispoziţia Guvernului.Trimestrial, în funcţie de numărul de călătorii efectuate, Ministerul Învăţământului virează Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române sumele respective, justificate pe baza deconturilor întocmite de aceasta şi avizate de Ministerul Transporturilor. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-------------------p. Ministrul învăţământului,Romulus Pop,secretar de statp. Ministrul transporturilor,Aurel Novac,secretar de statMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu---------------