HOTĂRÂRE nr. 487 din 16 mai 2002pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea şi notificarea naţionala a laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformitatii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 6 iunie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 34 alin. (1) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice privind desemnarea şi notificarea naţionala a laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformitatii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosMinistrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul comunicaţiilorşi tehnologiei informatiei,Dan Nica  +  AnexăNORMA 16/05/2002