RECTIFICARE nr. 1.342 din 27 decembrie 2001
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 5 iunie 2002    În Hotărârea Guvernului nr. 1.342/2001 privind reorganizarea Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 23 ianuarie 2002, se fac următoarele rectificari:- la art. 11 alin. (1) din hotărâre şi la art. 7 alin. (1) din anexa nr. 3.1 la hotărâre, în loc de "... şi este împărţit în 2.062.074 acţiuni nominative,..." se va citi "... şi este împărţit în 20.620.743 acţiuni nominative,...";- la art. 3 alin. (1) din anexa nr. 8.1 la hotărâre, în loc de "... are sediul principal în municipiul Cluj-Napoca, str. 13 Decembrie nr. 17A" se va citi "... are sediul principal în municipiul Braşov, str. 13 Decembrie nr. 17A".-------