HOTĂRÂRE nr. 479 din 16 mai 2002pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spalarii Banilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 5 iunie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale Legii nr. 21/1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spalarii banilor, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spalarii Banilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Paza sediului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spalarii Banilor şi controlul accesului se asigura permanent şi în mod gratuit de către Comandamentul Naţional al Jandarmeriei.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 413/1999 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spalarii Banilor şi a structurilor sale teritoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 2 iunie 1999.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenireşi Combatere a Spalarii Banilor,Ioan Melinescu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian Sarbu  +  AnexăREGULAMENT 16/05/2002