HOTĂRÎREA nr. 683 din 29 noiembrie 1993cu privire la nivelul salariului de baza minim brut pe ţara
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 8 decembrie 1993    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Începând cu data de 1 decembrie 1993, salariul de baza minim brut pe ţara indexat se stabileşte la 45.000 lei lunar pentru un program complet de 170 ore în medie pe luna, ceea ce reprezintă 264,70 lei/ora, care cuprinde şi compensaţia în suma fixa acordată începând cu 1 mai 1993.  +  Articolul 2Salariul de baza minim brut, stabilit la nivelul fiecărei unităţi prin contractele colective de muncă sau, după caz, prin cele individuale, indexat la zi, se stabileşte de la 1 decembrie 1993 la valoarea de 45.000 lei lunar brut numai în cazurile în care se situeaza sub aceasta valoare. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:------------------Ministru de stat, ministrul munciişi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu---------