LEGE nr. 283 din 15 mai 2002pentru modificarea şi completarea Legii nr. 148/2000 privind publicitatea
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 31 mai 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 148/2000 privind publicitatea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 2 august 2000, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Litera b) a articolului 10 va avea următorul cuprins:"b) pe prima şi pe ultima coperta sau pagina din materialele tipărite în presa scrisă;"2. După articolul 10 se introduce articolul 10^1 cu următorul cuprins:"Art. 10^1. - Se interzice publicitatea explicita pentru băuturile alcoolice: a) pe prima şi pe ultima coperta sau pagina din materialele tipărite în presa scrisă; b) pe biletele de călătorie pentru transportul public."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA------------