LEGE nr. 294 din 15 mai 2002privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 4 din 24 ianuarie 2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 31 ianuarie 2002, cu următoarea modificare:- Articolul III va avea următorul cuprins:"Art. III. - (1) Pentru activităţile privind gestionarea impozitului pe venit Ministerul Finanţelor Publice, prin unităţile sale teritoriale, poate angaja personal cu contract individual de muncă pe perioada determinata, în condiţiile legii, cu încadrarea în limita fondurilor care vor fi constituite în bugetul Ministerului Finanţelor Publice, cu aceasta destinaţie. (2) Personalului angajat în condiţiile alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile legale referitoare la păstrarea secretului fiscal."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU-----------