LEGE nr. 307 din 17 mai 2002pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 8/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare a pieţelor financiare rurale, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 30 mai 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 8 din 7 februarie 2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare a pieţelor financiare rurale, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 12 februarie 2002, cu următoarele modificări:1. Titlul ordonanţei de urgenta va avea următorul cuprins:"ORDONANŢA DE URGENŢĂprivind ratificarea Acordului de împrumut dintre Româniaşi Banca Internationala pentru Reconstrucţieşi Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanţarerurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Se ratifica Acordul de împrumut în valoare de 80 milioane dolari S.U.A. dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (B.I.R.D.) pentru realizarea Proiectului de finanţare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU-------------