LEGE nr. 292 din 15 mai 2002privind stabilirea modalitatii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, îşi organizează şi îşi desfăşoară activitatea în baza bugetelor de venituri şi cheltuieli, pentru fiecare exerciţiu financiar.  +  Articolul 2 (1) Proiectele bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare se întocmesc anual de către acestea, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. (2) Modul de fundamentare, întocmire şi execuţie a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare este urmărit de ministerul coordonator. (3) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare se aproba prin ordin al ministrului coordonator, cu avizul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA-----------