AMENDAMENT din 22 septembrie 1995la Convenţia de la Basel*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 27 mai 2002    (adoptat prin Decizia III/1 la cea de-a 3-a Reuniune a Conferintei părţilor Convenţiei de la Basel, care a avut loc la Geneva între 18-22 septembrie 1995)-------------- Notă *) Traducere.Conferinţa părţilor,reafirmand ca la prima Reuniune a Conferintei părţilor Convenţiei de la Basel s-a cerut să se interzică transportul deşeurilor periculoase din ţările industrializate către ţările în curs de dezvoltare,reafirmand Decizia II/12 a Conferintei părţilor,notând ca:- Grupul tehnic de lucru este instruit de aceasta conferinţa să îşi continue activitatea referitoare la caracterizarea riscului datorat deşeurilor care sunt subiecte ale Convenţiei de la Basel (Decizia III/12);- Grupul tehnic de lucru şi-a început deja activitatea referitoare la elaborarea listei deşeurilor care sunt periculoase şi a deşeurilor care nu sunt subiecte ale Convenţiei de la Basel;- acele liste (documentul UNEP/CHW.3/Inf.4) oferă deja o indicaţie utila, dar nu sunt complete încă sau pe deplin acceptate;- Grupul tehnic de lucru va elabora ghiduri tehnice pentru a asista orice parte sau stat care are dreptul suveran sa încheie acorduri şi aranjamente, inclusiv cele care intra sub incidenţa art. 11 din convenţie, privind transportul deşeurilor periculoase peste frontiera:1. instruieste Grupul tehnic de lucru sa acorde o prioritate deplina în vederea definitivării activităţii referitoare la caracterizarea riscului şi la elaborarea unor liste şi ghiduri tehnice, în vederea transmiterii acestora pentru aprobare la cea de-a 4-a Reuniune a Conferintei părţilor;2. decide ca la a 4-a Reuniune a Conferintei părţilor aceasta va elabora o decizie referitoare la lista (liste);3. decide sa adopte următorul amendament la Convenţia de la Basel:- Se introduce paragraful 7 bis în preambul:"Recunoscând ca transportul peste frontiere al deşeurilor periculoase, în special către ţările în curs de dezvoltare, reprezintă un înalt risc dacă nu constituie o gospodărire ecologica raţională a deşeurilor periculoase, asa cum cere aceasta convenţie,"- Se introduce articolul 4 A:"1. Fiecare parte inclusă în anexa VII va interzice toate transporturile peste frontiere ale deşeurilor periculoase care sunt destinate operaţiunilor prezentate în anexa IV secţiunea A către statele care nu sunt incluse în anexa VII.2. Fiecare parte inclusă în anexa VII va elimina până la data de 31 decembrie 1997 şi va interzice după această dată toate transporturile peste frontiere ale deşeurilor periculoase care intra sub incidenţa art. 1 (1) a) din convenţie şi care sunt destinate operaţiunilor prezentate în anexa IV secţiunea B către statele care nu sunt incluse în anexa VII. Un astfel de transport peste frontiere nu va fi interzis, în afară de cazul în care deşeurile în cauza sunt caracterizate ca periculoase în înţelesul convenţiei."- Anexa VII:"Părţile şi alte state care sunt membre ale OECD, CE, Liechtenstein."-------------