LEGE nr. 265 din 15 mai 2002pentru acceptarea amendamentelor la Convenţia de la Basel (1989) privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 27 mai 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1România accepta Amendamentul la Convenţia de la Basel (1989) privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora, adoptat prin Decizia III/1 la cea de-a 3-a Reuniune a Conferintei părţilor Convenţiei de la Basel, care a avut loc la Geneva între 18-22 septembrie 1995.  +  Articolul 2România accepta Amendamentul şi anexele VIII şi IX la Convenţia de la Basel (1989) privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora, adoptate prin Decizia IV/9 la cea de-a 4-a Reuniune a Conferintei părţilor Convenţiei de la Basel, care a avut loc la Kuching, Malaysia, între 23-27 februarie 1998.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAMENDAMENT 22/09/1995AMENDAMENT 27/02/1998