ORDIN nr. 2.053 din 17 mai 2002pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 24 mai 2002    În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. i) şi ale art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 77 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil,ministrul culturii şi cultelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele de clasare a bunurilor culturale mobile, prevăzute în anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga anexa nr. 1 la Ordinul ministrului culturii nr. 1.284 din 12 noiembrie 1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile unice de clasare a bunurilor culturale care fac parte din patrimoniul cultural naţional şi a metodologiei de eliberare a adeverintelor de export, precum şi a Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor comerciale cu bunuri culturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 4 decembrie 1996.Ministrul culturii şi cultelor,Razvan Theodorescu  +  AnexăNORMA 17/05/2002