HOTĂRÂRE nr. 445 din 9 mai 2002pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 105/2001*) privind frontiera de stat a României
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 24 mai 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 81 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României,------------ Notă *) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 8 mai 2002.Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministru de interne,Ioan Rusp. Ministrul afacerilor externe,Cristian Diaconescu,secretar de statMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul apelorşi protecţiei mediului,Petru Lificiup. Ministrul sănătăţii şi familiei,Radu Deac,secretar de statMinistrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor Mitreap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de stat  +  Anexa 1NORMA 09/05/2002