LEGE nr. 291 din 15 mai 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2002 privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor şi taxelor locale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 24 mai 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 24 din 30 ianuarie 2002 privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor şi taxelor locale, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.5 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale vor lua toate măsurile necesare pentru implementarea unui sistem electronic de încasare a impozitelor şi taxelor locale în fiecare oraş şi municipiu. (2) Autorităţile administraţiei publice locale vor lua toate măsurile necesare pentru informarea cetăţenilor asupra plăţii impozitelor şi a taxelor locale şi prin intermediul sistemului electronic prevăzut la alin. (1), începând cu următoarele date: a) 1 februarie 2003, în cazul impozitelor şi taxelor încasate de către autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul municipiilor; b) 1 noiembrie 2003, în cazul impozitelor şi taxelor încasate de către autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul oraşelor; c) 1 noiembrie 2003, în cazul impozitelor şi taxelor încasate de către autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, dacă exista solicitări în acest sens. (3) Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura condiţiile necesare astfel încât încasarea impozitelor şi taxelor locale să se poată face şi prin intermediul sistemului electronic prevăzut la alin. (1). (4) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia sa ia măsuri, conform legii, pentru asigurarea securităţii accesului la sistem şi a confidenţialităţii datelor care fac obiectul sistemului electronic prevăzut la alin. (1)."2. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (4) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 150.000.000 lei."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIU------------