LEGE nr. 287 din 15 mai 2002pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 124/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Roman pentru Eficienta Energiei
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 23 mai 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 124 din 8 octombrie 2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Roman pentru Eficienta Energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 15 octombrie 2001, cu următoarele modificări:1. La articolul 9, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) La expirarea mandatului președintelui membrii consiliului de administrație vor alege un nou președinte dintre membrii consiliului de administrație pentru perioade succesive de câte un an, în condițiile de cvorum și de vot prevăzute la art. 14. Aceeași persoana nu poate ocupa funcția de președinte mai mult de doua mandate succesive.2. La articolul 10, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Reprezentanții sectorului privat, inclusiv experții în domeniul financiar, sunt numiți de președintele consiliului de administrație pe baza propunerilor asociațiilor patronale și profesionale.3. La articolul 15, alineatele (1) și (7) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) În vederea evaluării cererilor de finanțare ale beneficiarilor consiliul de administrație numește un comitet de investiții compus din 3-5 persoane, dintre care 2-3 persoane vor fi experți în domeniul financiar..............................................................(7) Membrii comitetului de investiții vor primi o remunerație egala cu aceea a membrilor consiliului de administrație.4. La articolul 15, alineatul (2) se abroga.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALEXANDRU ATHANASIU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  BOGDAN NICULESCU-DUVAZ
  --------