LEGE nr. 141 din 1 aprilie 2002privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 85/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 22 mai 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe respinge Ordonanţa Guvernului nr. 85 din 29 august 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, adoptată în temeiul art. 1 lit. B pct. 12 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 1 septembrie 2000.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIU------------