RECTIFICARE nr. 174 din 20 februarie 2002
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 21 mai 2002    În normele metodologice prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, se face următoarea rectificare:- la art. 14 alin. (1) în loc de "...prevederile art. 13 lit. i)..." se va citi "...prevederile art. 13 lit. j)...".-------------