ORDIN nr. 103 din 3 aprilie 2002pentru aprobarea Regulamentului privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
EMITENT
  • MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI - COMISIA NAŢIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 16 mai 2002    Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,în conformitate cu prevederile:Hotărârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului;● Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 86/2002;Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, republicată;Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 204/2000 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare;Legii nr. 384/2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 204/2000 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare;Hotărârii Guvernului nr. 135/1997 privind stabilirea cotei-părţi din tarifele încasate de Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare, care se fac venit la bugetul de stat,având în vedere Avizul Ministerului Finanţelor Publice nr. 30.179 din 25 februarie 2002,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Începând cu data prezentului ordin se aproba Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia dezvoltare şi resurse va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 104/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 1 august 2000.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Comisiei Naţionalepentru Controlul Activităţilor Nucleare,Lucian Biro  +  AnexăREGULAMENT 03/04/2002