HOTĂRÂRE nr. 5 din 17 aprilie 2002privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 16 mai 2002    În temeiul prevederilor art. 36 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 32 alin. (1) lit. r) din Regulamentul Senatului, republicat,Biroul permanent al Senatului adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Aceasta hotărâre a fost adoptată de Biroul permanent al Senatului în şedinţa din 17 aprilie 2002.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA  +  Anexa 1REGULAMENT 17/04/2002