DECRET Nr. 184 din 2 octombrie 1974 *** Republicatcu privire la prima valutară care se aplică la cumpărarea şi vînzarea valutelor pentru operaţiuni necomerciale
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 96 din 9 noiembrie 1976    ------------------------* Republicare în temeiul art. III din Decretul Consiliului de Stat nr. 372 din 8 noiembrie 1976, publicat în Buletinul Oficial nr. 96 din 9 noiembrie 1976.  +  Articolul 1Prima valutară care se aplică la cumpărarea şi vînzarea valutelor ţărilor nesocialiste pentru operaţiuni necomerciale se stabileşte la 141,45% asupra cursului oficial în lei.La operaţiunile de vînzare în interes personal către cetăţenii români a valutelor menţionate mai sus se aplică în plus o taxa de serviciu.  +  Articolul 2Persoanele cu domiciliul stabil în tari nesocialiste care vin în Republica Socialistă România sînt obligate sa schimbe o sumă de cel puţin cîte 10 dolari S.U.A. pe zi de şedere în ţara, de persoana, sau echivalentul acestei sume în valute agreate de Banca Naţionala a Republicii Socialiste România.Dispoziţiile alineatului 1 nu se aplică: a) persoanelor de origine română avînd cetăţenia străină sau fără cetăţenie; b) persoanelor cu cetăţenie română domiciliate în străinătate, posedind paşapoarte româneşti valabile; c) persoanelor stabilite în străinătate care nu mai poseda paşapoarte româneşti valabile, dar care nu au renunţat la cetăţenia română; d) părinţilor, soţilor şi copiilor persoanelor prevăzute la lit. a)-c).În cazuri excepţionale, Ministerul Finanţelor sau Ministerul Afacerilor Externe ori Ministerul de Interne vor putea aproba scutirea de obligaţia prevăzută la alin. 1 şi altor persoane cu domiciliul stabil în tari nesocialiste, originare din România.  +  Articolul 3În executarea prevederilor art. 2 din prezentul decret, Ministerul Finanţelor împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul de Interne, Ministerul Turismului, Banca Naţionala a Republicii Socialiste România şi Banca Română de Comerţ Exterior vor elabora nomenclatorul persoanelor cărora le sînt aplicabile prevederile acestui articol.  +  Articolul 4Prima valutară prevăzută la art. 1 alin. 1 se aplică pentru operaţiunile necomerciale prevăzute în lista anexa* la prezentul decret.---------------------* Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.  +  Articolul 5Dispoziţiile art. 1 se aplică începînd cu data de 2 octombrie 1974.Dispoziţiile art. 2 alin. 1 şi art. 3 se aplică începînd cu data de 1 noiembrie 1974.  +  Articolul 6Dispoziţiile art. 1 şi 2 se aplică şi în relaţiile cu Republica Socialistă Federativă Iugoslavia*.----------------------* Prevederile art. 6 din acest decret, astfel cum au fost modificate prin Decretul Consiliului de Stat nr. 372/1976, se aplică de la 1 martie 1976.  +  Articolul 7Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1639/1971 se abroga.------------------------