DECRET nr. 260 din 9 iulie 1982pentru sancţionarea unor fapte privind bunurile încredinţate spre transport unităţilor socialiste
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 65 din 15 iulie 1982    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul UNICConstituie infracţiune, fiind aplicabile dispoziţiile legii penale, următoarele fapte care, prin valoarea pagubei produse şi prin condiţiile în care au fost săvîrşite, erau considerate abateri pînă la data intrării în vigoare a prezentului decret: a) sustragerea sub orice formă de bunuri încredinţate spre transport căilor ferate sau altor unităţi socialiste de transport; b) distrugerea sau degradarea, cu intenţie, a bunurilor prevăzute la lit. a).NICOLAE CEAUŞESCUPreşedintele Republicii Socialiste România------------