HOTĂRÂRE nr. 353 din 15 aprilie 2002pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 13 mai 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri instituţiile care utilizează informaţii clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord au obligaţia de a elabora dispoziţii interne pentru aplicarea normelor prevăzute la art. 1.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul afacerilor externe,Mihnea Motoc,secretar de statp. Ministrul apărării naţionale,Sorin Encutescu,secretar de statDirectorul Serviciului Roman de Informaţii,Radu-Alexandru Timoftep. Directorul Serviciului de Informaţii Externe,Alexandru Marcel  +  AnexăNORMA 15/04/2002