HOTĂRÂRE nr. 425 din 25 aprilie 2002privind organizarea în România a Reuniunii anuale a adjunctilor sefilor de state majore din ţările membre SEDM (Procesul reuniunilor ministrilor apărării din Sud-Estul Europei)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 15 mai 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă organizarea în România a Reuniunii anuale a adjunctilor sefilor de state majore din ţările membre SEDM (Procesul reuniunilor ministrilor apărării din Sud-Estul Europei) în luna mai 2002.  +  Articolul 2Cheltuielile determinate de organizarea şi desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 1, pentru 50 de personalităţi străine, se vor încadra în limitele stabilite prin normele legale în vigoare şi se vor suporta din bugetul Ministerului Apărării Naţionale prin derogare de la prevederile cap. II pct. 2 şi pct. 5 lit. B din Normele privind organizarea în ţara a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul apărării naţionale,Sorin Encutescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescup. Ministrul afacerilor externe,Mihnea Motoc,secretar de stat-----------