HOTĂRÂRE nr. 592 din 2 noiembrie 1993 (*Republicată*)pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitațiilor, prezentarea ofertelor și adjudecarea investițiilor publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 244 din 25 octombrie 1995     +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind procedurile de organizare a licitațiilor, prezentarea ofertelor și adjudecarea investițiilor, prevăzut în anexa.  +  Articolul 2Execuția investițiilor finanțate integral sau parțial din bugetul de stat, din bugetele locale, din fondurile special constituite prin lege în afară acestor bugete, din credite externe garantate sau contractate direct de stat, precum și din surse proprii și credite bancare acordate regiilor autonome, se adjudeca pe bază de licitație publică, în condițiile stabilite de ordonanțele Guvernului nr. 12/1993 și nr. 15/1993.  +  Articolul 3Prevederile prezentului regulament se aplică pentru investițiile ale căror valori totale depășesc 500 milioane lei. Pentru investițiile ale căror valori totale nu depășesc cuantumul de 500 milioane lei pentru execuția lucrărilor, persoana juridică achizitoare va aplica procedura cererii de oferte de preț, conform prevederilor art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 12/1993, aprobată și modificată prin Legea nr. 83/1994.  +  Articolul 4Pentru investițiile ale căror valori totale depășesc 12.000 milioane lei, se va organiza licitație cu participare internationala, în condițiile stabilite potrivit prevederilor art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 12/1993, aprobată și modificată prin Legea nr. 83/1994.  +  Articolul 5Veniturile realizate din execuția investițiilor pe teritoriul României de către rezidenți străini se supun impozitării potrivit legislației române în materie, coroborat cu prevederile convențiilor de evitare a dublei impuneri la care România este parte contractantă.  +  Articolul 6Se abroga Hotărârea Guvernului nr. 291/1991, cu modificările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea licitațiilor, prezentarea ofertelor și adjudecarea lucrărilor publice.  +  ANEXĂREGULAMENT (*republicat*)privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelorși adjudecarea investițiilor