DECRET nr. 972 din 5 noiembrie 1968privind însemnele Republicii Socialiste România*)
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 141 din 5 noiembrie 1968    -------------- Notă *) Acest decret a devenit Legea nr. 42/1968.EXPUNERE DE MOTIVEla Decretul privind însemnele Republicii Socialiste RomâniaConstituţia Republicii Socialiste România stabileşte, în titlul VIII, însemnele statului român, consacrînd normele generale cu privire la stema, sigiliul, drapelul şi imnul de stat ale Republicii Socialiste România.Deoarece nu exista însă un act normativ special care să dezvolte prevederile constituţionale, au apărut interpretări gresite ale acestora, folosiri incorecte sau neunitare ale însemnelor statului.Pentru a stabili un cadru precis de folosire a însemnelor Republicii Socialiste România şi a inlatura dificultăţile datorate lipsei unui act normativ special în aceasta materie, s-a adoptat alăturatul decret care, dezvoltind prevederile constituţionale, reglementează modul şi locurile unde se expune stema, modul, locurile şi ocaziile cînd se arboreaza drapelul de stat, categoriile de acte pe care se aplică sigiliul statului şi competentele de aplicare a acestuia, precum şi ocaziile şi modalităţile în care se poate sau trebuie să fie intonat imnul de stat.Decretul cuprinde în anexa modelele oficiale ale stemei şi drapelului de stat.Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul 1 Însemnele Republicii Socialiste România  +  Articolul 1Însemnele Republicii Socialiste România sînt: a) Stema Republicii Socialiste România; b) Sigiliul statului; c) Drapelul Republicii Socialiste România; d) Imnul de stat al Republicii Socialiste România.  +  Articolul 2Însemnele Republicii Socialiste România simbolizeaza statul socialist român, suveran, independent şi unitar.  +  Capitolul 2 Stema Republicii Socialiste România  +  Articolul 3Modelul de stema a Republicii Socialiste România, culorile şi intensitatea lor, precum şi modul de înscriere a titulaturii tarii pe panglica tricolora, sînt prevăzute în anexa nr. 1 a prezentului decret.  +  Articolul 4Stema Republicii Socialiste România poate fi confectionata din materiale plastice, textile, lemnoase, metalice sau reprodusa în alb-negru, ori în culori, după necesitate, prin imprimare pe diferite materiale.  +  Articolul 5Stema Republicii Socialiste România va fi asezata în edificiile organelor, instituţiilor, întreprinderilor şi organizaţiilor economice de stat, ale organizaţiilor cooperatiste şi altor organizaţii obşteşti, ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor comerciale ale Republicii Socialiste România în străinătate, precum şi în saloanele tuturor navelor sub pavilion românesc.  +  Articolul 6Stema Republicii Socialiste România va fi reprodusa pe sigiliile organizaţiilor socialiste de stat stabilite prin legi, decrete sau hotărîri ale Consiliului de Miniştri, pe imprimatele şi plăcile indicatoare ale edificiilor acestora, pe bancnote şi pe alte semne monetare emise în Republica Socialistă România, precum şi pe emblemele şi pe unele accesorii ale uniformelor militare, stabilite potrivit dispoziţiilor legale.  +  Capitolul 3 Sigiliul statului  +  Articolul 7Sigiliul statului este însemnul de stat prin care se garantează autenticitatea actelor statului.  +  Articolul 8Pe sigiliul statului este reprezentată stema tarii, în jurul căreia este scris "Republica Socialistă România".  +  Articolul 9Sigiliul statului se păstrează la Ministerul Afacerilor Externe şi este aplicat, potrivit dispoziţiilor ministrului afacerilor externe sau ale persoanelor împuternicite de către acesta, pe actele internaţionale încheiate de Republica Socialistă România.  +  Capitolul 4 Drapelul Republicii Socialiste România  +  Articolul 10Drapelul Republicii Socialiste România are culorile roşu, galben şi albastru, aşezate vertical cu albastru lîngă lance. În mijloc este asezata stema Republicii Socialiste România.  +  Articolul 11Modelul drapelului Republicii Socialiste România şi intensitatea culorilor acestuia sînt cele prevăzute în anexa nr. 2 a prezentului decret.  +  Articolul 12Drapelul Republicii Socialiste România are forma dreptunghiulara. Lăţimea drapelului este egala cu 2/3 din lungimea acestuia, iar dimensiunile fisiilor de culoare roşie, galbena şi albastra sînt egale.Stema se afla pe culoarea galbena, în mijlocul drapelului. Înălţimea stemei este egala cu 2/5 din lăţimea drapelului.Cînd drapelul este folosit pentru pavoazare, raportul dintre latime şi lungime poate fi şi altul, în funcţie de condiţiile în care este arborat.În acest caz, stema va fi astfel plasata în mijlocul fasiei galbene încît inscripţia să apară orizontal faţă de baza poziţiei în care este arborat drapelul.  +  Articolul 13Drapelul Republicii Socialiste România se arboreaza:1. În mod permanent: a) pe edificiile unde îşi au sediul Marea Adunare Naţionala, Consiliul de Stat şi Consiliul de Miniştri; b) pe edificiile punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat şi pe edificiile posturilor de vama de frontieră; c) ca pavilion - la pupa - indicind naţionalitatea navelor, pe navele şi ambarcatiunile comerciale care au naţionalitatea Republicii Socialiste România, conform dispoziţiilor legale în vigoare; d) pe aeronavele aviaţiei civile ale Republicii Socialiste România; e) pe navele militare, în afară de pavilioanele speciale militare, conform prevederilor regulamentelor militare.2. În mod temporar: a) pe edificiile unde au loc şedinţele Marii Adunări Naţionale, atunci cînd acestea se desfăşoară în afară sediului Marii Adunări Naţionale; b) pe edificiile unde au loc sesiunile consiliilor populare, pe durata sesiunilor; c) pe edificiile unde îşi au sediile organele centrale şi locale ale administraţiei de stat, instituţiile, întreprinderile şi organizaţiile economice de stat, cooperatiste şi celelalte organizaţii obşteşti, cu prilejul sarbatorilor de 1 Mai, 23 August şi 30 Decembrie; d) la catargul din prova al navelor comerciale maritime şi fluviale, precum şi pe alte mijloace de transport pe care se afla, în calitate de persoane oficiale, preşedintele Consiliului de Stat, preşedintele Consiliului de Miniştri, preşedintele Marii Adunări Naţionale sau alte persoane care reprezintă aceste organe, cu avizul prealabil al acestora; e) pe stadioane, hipodromuri şi alte baze sportive, cu ocazia desfăşurării campionatelor naţionale şi a competiţiilor sportive cu caracter internaţional; f) la aeroporturi, gări, porturi şi pe străzi, cu ocazia vizitelor întreprinse în Republica Socialistă România de şefi de state şi guverne, precum şi de alte personalităţi oficiale, în condiţiuni de reciprocitate, cu aprobarea Consiliului de Miniştri; g) pe case de locuit şi pe străzi, în zilele prevăzute la pct. 2 lit. c.; h) cu prilejul demonstratiilor oamenilor muncii şi al altor manifestări publice; i) în alte cazuri, ce se vor stabili de Consiliul de Miniştri.  +  Articolul 14Drapelul Republicii Socialiste România se va putea arbora pe edificiile misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Socialiste România din străinătate şi la reşedinţa sefilor de misiuni diplomatice şi oficii consulare, iar pe mijloacele de transport ale acestora, sub forma de fanion, potrivit normelor stabilite de Ministerul Afacerilor Externe, în conformitate cu uzanţele diplomatice internaţionale, legile şi uzanţele ţărilor de reşedinţa.  +  Articolul 15Drapelul Republicii Socialiste România se va putea arbora de către organizaţiile socialiste, în zilele de ceremonii sau alte solemnităţi organizate de acestea, pe edificiile sau locurile unde se desfăşoară ceremoniile sau solemnităţile respective.  +  Articolul 16Cu aprobarea Consiliului de Miniştri, drapelul Republicii Socialiste România în berna, la jumătatea lancei, se va arbora în caz de deces al unor persoane oficiale, pentru care se hotărăşte de către organele competente organizarea de funeralii naţionale, la locurile prevăzute la art. 13 pct. 1 lit. a-e şi pct. 2 lit. a-d şi art. 14.  +  Articolul 17Drapelul Republicii Socialiste România în berna se arboreaza pe edificiul Consiliului de Stat în caz de deces al unui şef de stat cu care Republica Socialistă România are relaţii diplomatice.Cu aprobarea Consiliului de Miniştri, drapelul în berna va fi arborat, în astfel de împrejurări, şi pe edificiile organelor centrale şi locale ale administraţiei de stat şi ale altor instituţii, ale întreprinderilor şi organizaţiilor economice de stat, organizaţiilor cooperatiste şi celorlalte organizaţii obşteşti.Drapelul Republicii Socialiste România în berna se arboreaza pe edificiile Consiliului de Stat şi Ministerului Afacerilor Externe în caz de deces al unui şef de misiune diplomatică acreditat pe lîngă Consiliul de Stat, în ziua funeraliilor sau în ziua în care se efectuează transportul defunctului, în ţara acreditanta.În caz de deces al unui însărcinat cu afaceri străine, drapelul Republicii Socialiste România se arboreaza în ziua funeraliilor sau în ziua în care se efectuează transportul defunctului în ţara acreditanta, pe edificiul Ministerului Afacerilor Externe.  +  Articolul 18În cazul în care nu exista condiţii tehnice pentru arborarea drapelului în berna, ca şi în cazurile cînd drapelul este purtat în mars cu prilejul funeraliilor, doliul va fi indicat printr-o eşarfa neagra din material textil, legată de partea de sus a lancei. Lungimea eşarfei va fi egala cu lăţimea drapelului de care este legată.  +  Articolul 19Se infasoara în drapel sicriul cu corpul neinsufletit al persoanelor pentru care se organizează funeralii naţionale. În acest caz, culoarea albastra a drapelului va fi asezata spre capul corpului neinsufletit, în asa fel încît stema Republicii Socialiste România de pe drapel să apară la mijlocul şi deasupra sicriului.  +  Articolul 20În zilele de sărbătoare prevăzute la art. 13 pct. 2 lit. c nu se va arbora drapelul în berna.  +  Articolul 21Drapelul Republicii Socialiste România va ocupa întotdeauna locul de onoare, avînd precădere asupra celorlalte drapele de stat, în cazul în care pe teritoriul Republicii Socialiste România se arboreaza odată cu drapelul Republicii Socialiste România şi unu sau mai multe drapele de stat străine.Cînd drapelul Republicii Socialiste România se arboreaza alături de un singur drapel de stat străin, drapelul Republicii Socialiste România va fi aşezat în stinga, iar drapelul de stat străin în dreapta, privind drapelele din faţa.Cînd drapelul Republicii Socialiste România se arboreaza împreună cu mai multe drapele de stat străine, drapelul Republicii Socialiste România va ocupa întotdeauna locul din mijloc. Cînd numărul drapelelor este par, în care caz doua drapele formează mijlocul grupului de drapele, drapelul Republicii Socialiste România va fi aşezat în stinga drapelului împreună cu care formează mijlocul grupului, privind drapelele din faţa.  +  Capitolul 5 Imnul de stat  +  Articolul 22Imnul de stat al Republicii Socialiste România se aproba de către Marea Adunare Naţionala.  +  Articolul 23Imnul de stat poate fi intonat în următoarele cazuri:- la deschiderea şi închiderea diferitelor ceremonii de stat oficiale;- la ceremoniile militare, în conformitate cu prevederile regulamentelor militare;- la închiderea emisiunilor posturilor de radiodifuziune;- cu prilejul ceremoniilor oficiale cu caracter internaţional;- cu prilejul inhumarii unor persoane pentru care se organizează funeralii naţionale;- la serbarile şi manifestările cu caracter patriotic din şcoli, instituţii de învăţămînt superior, instituţii, întreprinderi şi organizaţii economice de stat, cooperatiste şi celelalte organizaţii obşteşti, precum şi din unităţile militare;- cu prilejul festivitatilor de deschidere a competiţiilor sportive la care participa echipe naţionale ale Republicii Socialiste România, precum şi cu prilejul premierilor la intilniri sportive cu caracter internaţional;- în alte cazuri, stabilite de Consiliul de Miniştri.  +  Articolul 24La intonarea imnului de stat al Republicii Socialiste România, cu prilejul unor solemnităţi, asistenţa va sta în picioare, bărbaţii se vor descoperi, militarii de toate gradele vor saluta conform regulamentelor militare, iar pionierii vor saluta cu salutul pionieresc.  +  Articolul 25Imnul de stat al Republicii Socialiste România se va cinta în întregime cînd se intoneaza vocal.Fanfarele sau formatiile instrumentale vor putea intona parţial imnul de stat al Republicii Socialiste România.Cînd imnul de stat al Republicii Socialiste România va fi intonat împreună cu unu sau mai multe imnuri naţionale ale altor state, ordinea în care sînt executate va fi stabilită de către Protocolul de Stat, ţinînd seama de uzanţele internaţionale.-------