ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 30 aprilie 2002privind regimul de deţinere al cainilor periculosi sau agresivi
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 10 mai 2002    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin caini periculosi se înţelege cainii aparţinând următoarelor rase, grupate în două categorii, după cum urmează: a) categoria I: cainii de lupta şi de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu caini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metisii lor; b) categoria a II-a: cainii din rasele Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobanesc Caucazian, Cane Corso şi metisii lor.  +  Articolul 2 (1) Prin caini agresivi se înţelege: a) orice caine care, fără să fie provocat, musca sau ataca persoane ori animale domestice în locuri publice sau private; b) orice caine care participa la lupte între caini sau care a fost antrenat în acest scop. (2) Nu intră în categoria cainilor agresivi definiţi la alin. (1): a) orice caine care ataca sau musca o persoană care a patruns fără drept, în orice mod, într-o proprietate privată sau publică protejata de acel caine; b) orice caine folosit de unităţile de poliţie, jandarmerie, de alte unităţi militare, de unităţile vamale sau de serviciile publice de securitate, protecţie şi paza, chiar dacă, aflându-se în misiune, a atacat sau a muscat o persoană.  +  Capitolul 2 Obligaţiile deţinătorilor de caini şi condiţiile deţinerii acestora  +  Articolul 3 (1) Proprietarii sau deţinătorii temporari ai cainilor prevăzuţi la art. 1 au următoarele obligaţii: a) să aibă vârsta minima de 18 ani; b) să aibă capacitate deplina de exerciţiu; c) sa nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra persoanei. (2) Proprietarii sau deţinătorii temporari ai cainilor prevăzuţi la art. 1 şi la art. 2 alin. (1) au obligaţia sa înregistreze cainii la Asociaţia Chinologica Română, afiliată la Federaţia Chinologica Internationala, şi sa inscriptioneze în mod vizibil, la intrarea în apartament sau în imobil ori pe imprejmuirea aferentă imobilului respectiv, avertismentul "Caine periculos" sau, după caz, "Caine agresiv", printr-o placuta având dimensiunile de cel puţin 15 x 25 cm.  +  Articolul 4 (1) Proprietarii de caini prevăzuţi la art. 1 au obligaţia să depună la sediul poliţiei în a carei raza este situat imobilul în care este deţinut cainele o adeverinta în fotocopie, eliberata de Asociaţia Chinologica Română, afiliată la Federaţia Chinologica Internationala, din care să rezulte încadrarea cainelui în categoriile prevăzute la art. 1, precum şi o declaraţie pe propria răspundere cuprinzând următoarele date: a) numărul de identificare al cainelui, aplicat prin tatuare sau microcip; b) efectuarea vaccinarii antirabice şi a rapelurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; c) efectuarea sterilizarii cainilor prevăzuţi la art. 1 lit. a); d) existenta unei asigurări de răspundere civilă pentru eventualele pagube produse de cainii prevăzuţi la art. 1 lit. a). (2) În cazul schimbării adresei imobilului menţionat la alin. (1) proprietarii de caini încadraţi la art. 1 au obligaţia să depună în termen de 48 de ore, la sediul poliţiei în a carei raza se afla noua adresa, documentele prevăzute la alin. (1). (3) Pierderea sau decesul unui caine încadrat la art. 1, precum şi înstrăinarea cainilor încadraţi la art. 1 lit. b) vor fi declarate în termen de 48 de ore la sediul poliţiei în a carei raza se afla imobilul de deţinere al cainelui.  +  Articolul 5Prevederile art. 3 şi 4 nu se aplică unităţilor de poliţie, jandarmerie, celorlalte unităţi militare, vamilor şi serviciilor publice de securitate, protecţie şi paza.  +  Articolul 6 (1) Accesul cainilor prevăzuţi la art. 1 lit. a) în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, precum şi în alte locuri publice, cu excepţia drumurilor publice şi a căilor de acces către acestea, este interzis. (2) Accesul cainilor prevăzuţi la art. 1 lit. a) în părţile comune ale imobilelor în care sunt deţinuţi, pe drumurile publice şi pe căile de acces către acestea este permis numai dacă aceştia poarta botnita şi sunt ţinuţi în zgarda şi lesa sau ham de către proprietar ori de către deţinătorul temporar. (3) Staţionarea cainilor prevăzuţi la art. 1 lit. a) în părţile comune ale imobilelor prevăzute la alin. (2) este interzisă. (4) Accesul cainilor prevăzuţi la art. 1 lit. b), precum şi al cainilor din rasele Ciobanesc Belgian Malinois, Ciobanesc German, Dobermann, Presa Canario, Ciobanesc de Asia Centrala Komondor, Kuvasz, Schnauzer Urias şi metisii lor în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, în locurile publice, precum şi în părţile comune ale imobilelor este permis numai dacă aceştia poarta botnita şi sunt ţinuţi în lesa de către o persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1). În locurile special amenajate pentru caini accesul cainilor prevăzuţi în prezentul alineat este permis fără botnita şi fără lesa.  +  Articolul 7Dresajul şi antrenamentul cainilor prevăzuţi la art. 1 sunt permise numai în centre speciale, stabilite prin hotărâre de către consiliile comunale, orăşeneşti, municipale sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti.  +  Articolul 8Se interzice: a) organizarea luptelor între caini, antrenarea cainilor în acest scop şi participarea cu caini la astfel de lupte, indiferent carei rase îi aparţin cainii; b) importul sau comercializarea cainilor prevăzuţi la art. 1 lit. a); c) reproductia cainilor prevăzuţi la art. 1 şi la art. 6 alin. (4), care nu au acte de origine recunoscute de Asociaţia Chinologica Română, afiliată la Federaţia Chinologica Internationala; d) abandonarea cainilor prevăzuţi la art. 1, art. 2 alin. (1) şi la art. 6 alin. (4).  +  Articolul 9 (1) Cainii prevăzuţi la art. 1 lit. a), indiferent de sex, vor fi obligatoriu sterilizati. (2) Sterilizarea cainilor va fi confirmată în carnetul de sănătate de către medicul veterinar care a efectuat intervenţia. (3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă proprietarii sau deţinătorii temporari ai cainilor prevăzuţi la art. 1 lit. a) sunt obligaţi sa îi sterilizeze, pe cheltuiala proprie.  +  Articolul 10 (1) În cazul cainilor prevăzuţi la art. 2 alin. (1), organele de poliţie, la sesizarea unei persoane sau a reprezentantului legal al acesteia ori din oficiu, avertizeaza proprietarul sau deţinătorul temporar al cainelui sa ia toate măsurile pentru prevenirea comportamentului canin agresiv. (2) Dacă proprietarii sau deţinătorii temporari ai cainilor prevăzuţi la art. 2 alin. (1) nu iau măsurile prevăzute la alin. (1), poliţia poate dispune plasarea cainelui într-un adapost, potrivit dispoziţiilor art. 15 alin. (2), în cazul în care pericolul avut în vedere se menţine. (3) Cheltuielile generate de întreţinerea cainelui aflat sub supraveghere se suporta de către proprietar sau de deţinătorul temporar al cainelui.  +  Capitolul 3 Infracţiuni şi contravenţii  +  Articolul 11 (1) Neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul cainelui sau de deţinătorul temporar al acestuia asupra unei persoane constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. (2) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.  +  Articolul 12 (1) Fapta persoanei de a determina în orice mod atacul cainelui, aparţinând oricărei rase, asupra unei persoane, dacă a avut ca urmare o vătămare, constituie infracţiune şi se pedepseşte conform art. 181-183 din Codul penal. (2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani.  +  Articolul 13Importul sau comercializarea cainilor din rasele prevăzute la art. 1 lit. a) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 ani la 7 ani şi confiscarea acestora.  +  Articolul 14Fapta persoanei de a organiza lupte între caini, de a-i pregati în acest scop, precum şi de a participa cu caini la astfel de lupte constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.  +  Articolul 15 (1) În cazul infracţiunilor prevăzute la art. 11 şi 12 cainii se confisca de către poliţie, cu sprijinul personalului instruit în acest sens, angajat al consiliilor locale, în termen de cel mult două zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. (2) Cainii prevăzuţi la alin. (1) vor fi cazati în adăposturile Serviciului pentru gestionarea cainilor fără stăpân, în vederea plasarii lor în grija organizaţiilor pentru protecţia animalelor, care vor proceda conform reglementărilor proprii.  +  Articolul 16Măsura confiscării prevăzută la art. 13 consta în capturarea, transportarea şi păstrarea cainelui în adăposturile serviciilor pentru gestionarea cainilor fără stăpân. Măsura se dispune în condiţiile legii de către agentul constatator şi se executa de către personalul angajat al consiliilor locale, instruit în acest sens. Păstrarea şi adoptia cainilor se fac în condiţiile reglementărilor legale.  +  Articolul 17Nu se pedepsesc infracţiunile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă dacă victima actelor incriminate a patruns fără drept, în orice mod, într-o proprietate privată sau publică protejata de caine ori dacă intervenţia cainelui a fost determinata de apărarea proprietarului sau a deţinătorului temporar, victima iminenta a unei infracţiuni de violenta săvârşite împotriva sa.  +  Articolul 18 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul sau deţinătorul temporar al cainelui, dacă fapta s-a soldat cu ranirea sau cu uciderea unui animal domestic; b) neanuntarea la poliţie a pierderii sau a decesului cainilor prevăzuţi la art. 1, de către proprietar sau de către persoana care îi are în paza, în termen de 48 de ore de la constatare; c) nerespectarea prevederilor art. 3 şi ale art. 4 alin. (1) şi (2); d) nerespectarea prevederilor art. 7, art. 8 lit. c) şi ale art. 9; e) nerespectarea prevederilor art. 6; f) nerespectarea art. 8 lit. d). (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă, după cum urmează: a) cele de la lit. a) şi b), cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei; b) cele de la lit. c) şi d), cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei; c) cele de la lit. e) şi f), cu amendă de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei.  +  Articolul 19 (1) Fapta persoanei care produce cainelui, în orice mod, o suferinta nejustificată ori îl provoacă la reactii agresive constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) proprietarul sau deţinătorul temporar al cainelui provocat este absolvit de orice răspundere.  +  Articolul 20 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii poliţiei sanitare veterinare şi de către personalul anume desemnat din cadrul Ministerului de Interne. (2) Contravenţiilor prevăzute la art. 18 şi la art. 19 alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, inclusiv ale art. 28 alin. (1).  +  Capitolul 4 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 21 (1) În termen de cel mult 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă cainii vor fi în mod obligatoriu identificati şi înregistraţi potrivit normelor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, emis în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Proprietarii sau deţinătorii temporari de caini care pot fi încadraţi la art. 1 au obligaţia de a prezenta cainii la Asociaţia Chinologica Română, afiliată la Federaţia Chinologica Internationala, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în vederea evaluării şi încadrării lor în una dintre categoriile prevăzute la art. 1. (3) Până la înfiinţarea Autorităţii de Supraveghere Chinologica cainii menţionaţi la art. 1 vor fi înregistraţi şi identificati prin tatuaj, pe cheltuiala proprietarului sau a deţinătorului temporar, de către asociaţia prevăzută la alin. (2), menţionându-se codul în carnetul de sănătate şi în adeverinta eliberata. (4) Cainii încadraţi la art. 1, lasati în libertate şi care nu pot fi identificati, vor fi capturati de către serviciile pentru gestionarea cainilor fără stăpân şi vor fi eutanasiati conform dispoziţiilor legale.  +  Articolul 22În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă proprietarii sau deţinătorii temporari ai cainilor prevăzuţi la art. 1 sunt obligaţi să depună la sediul poliţiei declaraţia prevăzută la art. 4.  +  Articolul 23 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se înfiinţează Autoritatea de Supraveghere Chinologica în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii de Supraveghere Chinologica va fi aprobat în termen de 30 de zile de la înfiinţarea acesteia, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.  +  Articolul 24Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 15 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Petre Daea,secretar de statMinistru de interne,Ioan RusMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu--------