HOTĂRÎREA nr. 586 din 2 noiembrie 1993cu privire la nivelul salariului de baza minim brut pe ţara
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 8 noiembrie 1993    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Începând cu data de 1 octombrie 1993, salariul de baza minim brut pe ţara indexat se stabileşte la 40.200 lei lunar pentru un program complet de lucru de 170 ore în medie pe luna, ceea ce reprezintă 236,45 lei/ora, care cuprinde şi compensaţia de 10.160 lei lunar brut acordată începând cu 1 mai 1993.  +  Articolul 2Salariul de baza minim brut, stabilit la nivelul fiecărei unităţi prin contractele colective de muncă sau, după caz, prin cele individuale, se stabileşte la valoarea de 40.200 lei lunar brut numai în cazurile în care acesta s-a situat, până la data de 1 octombrie 1993, sub aceasta valoare. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu----------