LEGE nr. 254 din 29 aprilie 2002privind unele măsuri pentru creşterea atractivităţii la privatizare a societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat, ce deţin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 8 mai 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Societăţile comerciale cu capital integral sau parţial de stat ce urmează să fie supuse privatizării, potrivit prevederilor Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, beneficiază de următoarele înlesniri la plata obligaţiilor restante: a) scutirea de la plata obligaţiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2001, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, creanţe proprii ale instituţiei publice implicate în procesul de privatizare, precum şi cele datorate fondurilor speciale; b) scutirea de la plata obligaţiilor restante la data de 31 decembrie 2001 către bugetele locale, reprezentând impozite, taxe şi alte venituri; c) scutirea de la plata majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de orice fel aferente obligaţiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2001. (2) De la prevederile alin. (1) lit. a) fac excepţie obligaţiile bugetare restante ale societăţilor comerciale, datorate Fondului pentru asigurări sociale de sănătate şi fondului constituit din sumele provenite din plata redeventei datorate Agenţiei Domeniilor Statului, pentru care se acordă următoarele înlesniri: a) eşalonarea la plata a obligaţiilor bugetare restante, reprezentând contribuţia la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate, pe o perioadă de 5 ani, cu o perioadă de graţie de 6 luni, cuprinsă în perioada de reesalonare; b) scutirea de la plata majorărilor de întârziere şi a penalitatilor aferente obligaţiilor prevăzute la lit. a). (3) De la prevederile alin. (1) şi (2) sunt exceptate obligaţiile bugetare restante reprezentând: contribuţia pentru pensia suplimentară, contribuţia individuală de asigurări sociale, contribuţia angajaţilor de 1% la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, precum şi contribuţia de 7% a angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate, T.V.A. suspendată în vama, impozitul pe venitul din salarii, impozitul pe dividende şi celelalte impozite cu reţinere la sursa, care se vor achită eşalonat, conform graficului aprobat de creditorul bugetar care administrează venitul respectiv. (4) Societăţile comerciale privatizate, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa şi ale Legii nr. 268/2001, beneficiază de scutirea de la plata debitelor provenite din penalităţi şi majorările de întârziere, pentru neplata la termen a obligaţiilor la bugetul de stat, bugetele fondurilor speciale, cu excepţia sumelor provenite din redeventa, şi la bugetul asigurărilor sociale de stat, şi de eşalonarea obligaţiilor bugetare datorate bugetelor menţionate la alin. (1), cu excepţia sumelor provenite din plata redeventei.  +  Articolul 2 (1) Societăţile comerciale care sunt supuse privatizării şi beneficiază de prevederile prezentei legi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. (2) Nivelul obligaţiilor datorate bugetului de stat şi bugetelor fondurilor speciale, cu excepţia sumelor provenite din redeventa şi a penalitatilor şi majorărilor de întârziere pentru neplata la termen a obligaţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, se va aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, în baza actelor de constatare întocmite de titularii de creanţe, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Prin ordin al ministrului finanţelor publice, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se aproba normele privind înregistrarea atât în contabilitatea agenţilor economici, cat şi în evidentele titularilor de creanţe bugetare a operaţiunilor de stingere a obligaţiilor bugetare.  +  Articolul 3 (1) În sensul prezentei legi, prin obligaţii bugetare către bugetul de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale se înţelege: impozite, taxe, contribuţii, penalităţi şi majorări şi alte venituri bugetare, cu excepţia sumelor provenite din redeventa. (2) Sumele scutite de la plata, provenite din obligaţii bugetare către bugetul de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale, cu excepţia sumelor provenite din redeventa, cat şi a penalitatilor şi majorărilor de întârziere pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, sunt cele existente în evidentele contabile, constatate de către titularii de creanţe. (3) Prevederile alin. (2) se aplică şi obligaţiilor bugetare eşalonate la plata, potrivit legii, pentru fiecare societate comercială. (4) Obligaţiile care fac obiectul prezentei legi, existente în evidenţa contabilă a societăţilor comerciale prevăzute în anexa, vor fi operate în conturi în afară bilanţului, la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 4Facilităţile acordate conform prevederilor prezentei legi se anulează în cazul nerespectării contractului de privatizare.  +  Articolul 5Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIU  +  Anexă
            LISTA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE CARE URMEAZĂ A FI PRIVATIZATE
  Nr. crt Jud Denumire Localitatea
  1 AB AGRA ALBA ALBA IULIA
  2 AB AGROINDUSTRIALA PETRESTI
  3 AB APOLLON GALDA DE JOS
  4 AB BLASIUS BALJ
  5 AB HORTICOLA OIEJDEA GALDA DE JOS
  6 AB MURESUL LUNCA MURESULUI
  7 AB SUINPROD GALDA
  8 AB TRANSILVANIA AIUD
  9 AG A.I.A.S.C. VULPESTI+G157
  10 AG AGROIZV IZVORU
  11 AG AGROMIXT LEORDENI COSTESTI
  12 AG AGROPIT STEFANESTI
  13 AG AGROSTAR COSTESTI
  14 AG AGROTIM CURTEA DE ARGES
  15 AG CERES PITESTI
  16 AG FRUCTIS CÂMPULUNG
  17 AG HORTICOM ROCIU
  18 AG MERISANI AGROCOM MERISANI
  19 AG PITSER PITESTI
  20 AG TOPOLOG AGROPROD TIGVENI
  21 AG VALAHIA TOPOLOVENI
  22 AR AGRICOLĂ CURTICI
  23 AR AGROINDUSTRIALA INEU
  24 AR AGROINDUSTRIALA NADLAC
  25 AR AGROINDUSTRIALA HORIA
  26 AR AGROINDUSTRIALA SAGU
  27 AR AGROINDUSTRIALA PECICA
  28 AR AGROINDUSTRIALA ARCER CERMENI
  29 AR AGROINDUSTRIALA ARNO ARAD
  30 AR AGROINDUSTRIALA CRISCOM CHISINEU CRIS
  31 AR AGROINDUSTRIALA LEGUMICOLA PECICA
  32 AR AGROINDUSTRIALA SEMROM SEMLAC
  33 AR AGROINDUSTRIALA UTVINIS ZIMANDUL-NOU
  34 AR AGROINDUSTRIALA ZOOLACT SEMLAC
  35 AR AGROZOOTEHNICA (COMB AGROIND.) GEALA ARAD
  36 AR ALFAR ARAD
  37 AR ARLEFRUCT ARAD
  38 AR CARNE ARAD
  39 AR COMFRUCT LIPOVA
  40 AR DARIMEX AGROPRODEX IRATOS
  41 AR HORTICOLA INEU
  42 AR HORTICOLA NADLAC
  43 AR HORTICOLA HORIA
  44 AR IZVORIN ARAD
  45 AR PASTORALA ARAD
  46 AR PISCICOLĂ ARAD
  47 AR VITIVINICOLĂ BARATCA PAULIS
  48 B HORTICOLA BUCUREŞTI
  49 B MILSER BUCUREŞTI
  50 B SERICAROM BUCUREŞTI
  51 BC AGRIBAC ITESTI BERESTI
  52 BC AGRO PROD PARINCEA
  53 BC AGRO ZOOTEHNICA HORGESTI
  54 BC AGRO-FRUCT DOJA
  55 BC AGROINDUSTRIALA VULTURENI
  56 BC AGROINDUSTRIALA TRAIAN SECUIENI
  57 BC AGRO-VEG ARDEOANI
  58 BC AGRO-ZOOT SANDULENI
  59 BC ALIUM HORGESTI
  60 BC AREAL VULTURENI
  61 BC MALUS HORGESTI
  62 BC MULTIPROD SASCUT
  63 BC POMICOLA VULTURENI
  64 BC SELBAC BACAU
  65 BC SERON ONESTI
  66 BC TRITCUM RACACIUNI
  67 BH AGROIND CAUACEU BIHARIA
  68 BH AGROINDUSTRIALA CRISANA TINCA
  69 BH AGROINDUSTRIALA INAND CEFA
  70 BH AGROINDUSTRIALA ŞASE CEFA CEFA
  71 BH AGROPROD VÂNĂTORI
  72 BH AVINTUL ORADEA
  73 BH BIZOOFRUCT BIHARIA
  74 BH DEALUL NOU SACUENI
  75 BH GOLDFRUCT URVIND URVIND
  76 BH HORTICOLA BALC
  77 BH HORTICOLA SALARD
  78 BH LUGAFRUCT URVIND
  79 BH MARGA MARGHITA
  80 BH ORSER ORADEA
  81 BH OVIPERS PRODCOM ORADEA
  82 BH POMUR URVIND
  83 BH PRO-ACVA CEFA CEFA
  84 BH SCAZ SALONTA
  85 BH SCAZ AVRAMIANCU
  86 BH VALPRODCOM VALEA LUI MIHAI
  87 BN AGROINDUSTRIALA DUMITRA
  88 BN AGROINDUSTRIALA BISTRITA
  89 BN AGROINDUSTRIALA JELNA
  90 BN AGROINDUSTRIALA LECHINTA
  91 BN FRULEG BISTRITA
  92 BN ZOOHORTICOLA TEACA
  93 BR AGROINDUSTRIALA FAUREI
  94 BR AGROINDUSTRIALA DEDULESTI
  95 BR AGROMAX MAXINENI
  96 BR AGROMEXI ROMANU
  97 BR AGROSIL SILISTEA SILISTEA
  98 BR AGROZOOTEHNICA TICHILESTI
  99 BR CERES BRĂILA
  100 BR CEZOMIV MIRCEA VODA
  101 BR COMAGRIM DUDESTI
  102 BR DROPIA INSURATEI
  103 BR IMB (INSULA MARE A BRAILEI) BRĂILA
  104 BR OREMIXT LATINU LATINU
  105 BR OREZUL GROPENI
  106 BR ORIZICOLA BALDOVINESTI
  107 BR PERLA BARAGANULUI GALBENU
  108 BR PRODAZUR URLEASCA
  109 BR SEMBRA BRĂILA
  110 BR VERMATTA BRĂILA
  111 BT AGRICOLĂ BOTOSANI BOTOSANI
  112 BT AGRICOLĂ SENDRICENI SENDRICENI
  113 BT AGROJIM DINGENI
  114 BT AGROSAV SAVENI
  115 BT AGROSEM SOCRUJENI GORBANESTI
  116 BT AGROZINDAL ALBESTI
  117 BT BRAIPOR BRAIESTI
  118 BT COZINDA SOCRUJENI
  119 BT EMAGROCOM CĂTĂMĂRĂSTI MIHAI EMINESCU
  120 BT INDAGRO BOTOSANI
  121 BT SENDORA SENDRICENI DOROHOI
  122 BT STANCA STANCA
  123 BT SUINPROD BUCECEA
  124 BT TICBO BOTOSANI
  125 BV AGROINDUSTRIALA PREJMER
  126 BV AGROINDUSTRIALA RUPEA
  127 BV AGROINDUSTRIALA HOMOROD
  128 BV AGROMIXT FAGARAS
  129 BV AVICOLA CODLEA BRAŞOV
  130 BV ROMPESCO BRAŞOV
  131 BZ AGROHORTI RM SARAT
  132 BZ AMBLAC BUZAU
  133 BZ CARBUZ (a preluat CF de Agroindustriala Cerbul) BUZAU
  134 BZ LEGUMPROD BUZAU
  135 BZ PISCICOLĂ AMARA
  136 BZ PISCICOLĂ BOLDU
  137 BZ PISCICOLĂ MIHAILESTI
  138 BZ PISCICOLĂ ROSETTI
  139 BZ PISCICOLĂ AMARU AMARU
  140 BZ PISCICOLĂ LUCIU LUCIU
  141 BZ ROMAGRIBUZ CIUBIA
  142 BZ ROMAGRIBUZ VALEA- RIMNICULUI
  143 BZ ROVINSAH SAHATENI
  144 BZ SEMPAJ BUZAU
  145 BZ SERE-SOLARII BUZAU
  146 BZ SERIBUZ BUZAU
  147 BZ SUINPROD VERGULEASA
  148 BZ SUINPROD BUZAU
  149 BZ TOMAVIT BUZAU
  150 BZ VERSEM BUZAU
  151 CJ AGRAP APAHIDA
  152 CJ AGRICOLĂ GHERLA
  153 CJ AGROCOM CLUJ CLUJ-NAPOCA
  154 CJ AGROINDUSTRIALA CLUJ CLUJ-NAPOCA
  155 CJ AGROINDUSTRIALA POIANA TURDA
  156 CJ CIMPIASER CIMPIA-TURZII
  157 CJ LEGUME FRUCTE CLUJ-NAPOCA
  158 CJ NUTREX CLUJ-NAPOCA
  159 CJ PISCICOLĂ CLUJ-NAPOCA
  160 CJ ROMCONS DEJ
  161 CJ SEMROM TRANSILVANIA CLUJ
  162 CJ ZOOFRUCT BACIU CLUJ-NAPOCA
  163 CL AGRICOLĂ CIULNITA DRAGALINA
  164 CL AGROINDUSTRIALA CALARASI
  165 CL AGROINDUSTRIALA FUNDENI
  166 CL AGROINDUSTRIALA SARULESTI
  167 CL AGROMIXT CALARASI
  168 CL AGROZOOTEHNICA GRADISTEA BORCEA
  169 CL AGROZOOTEHNICA MIRCEA VODA CALARASI
  170 CL AGROZOOTEHNICA PIETROIU BORCEA
  171 CL DAPHNES OLTENITA
  172 CL HORTICOLA LEHLIUGARA
  173 CL HORTICOLA CUZA VODA
  174 CL INTEGRATĂ COMSUIN MODELU
  175 CL LEFRUCT CALARASI
  176 CL LEGUROM JEGALIA DICHISENI
  177 CL OLRIZ OLTENITA
  178 CL PISCICOLĂ CALARASI
  179 CL PISCICOLĂ OLTENITA
  180 CS AGROBER BERZOVIA
  181 CS AGROGRAD GRADINARI
  182 CS AGROPRODUCT CARAS SEVERIN RESITA
  183 CS AGRORACER RACASDIA
  184 CS COMBINATUL AGROINDUSTRIAL CARAS BERZOVIA
  185 CT ADCERVIL ADAMCLISI
  186 CT AGILOQ AGIGEA AGIGEA
  187 CT AGRO-HOLDING CONSTANTA
  188 CT AGROIND TOUR CONSTANTA
  189 CT AGROPIT DELENI
  190 CT AGROVICHRT TIRGUSOR
  191 CT BALCAN NICOLAE BALCESCU
  192 CT BANCOT BANEASA
  193 CT CARSOR HÎRŞOVA
  194 CT CELLAM AMZACEA
  195 CT CERES M.KOGALNICEANU
  196 CT CERES MANGALIA
  197 CT CERLIN COGEALAC
  198 CT COLINA SARAIU
  199 CT CRUCIDAVA CRUCEA
  200 CT FRUVILLEG MANGALIA
  201 CT FRUVISAT MIRCEA VODA
  202 CT HORTICOLA POIANA OVIDIU
  203 CT MUNCA OVIDIU
  204 CT NAZARCEA OVIDIU
  205 CT OLIMPUS MANGALIA
  206 CT OVIDIU OVIDIU
  207 CT OVIS-PALAS CONSTANTA
  208 CT PESCO PESTERA
  209 CT PESTOM CONSTANTA
  210 CT POMICOLA VALUL TRAIAN CONSTANTA
  211 CT PRODSEM CONSTANTA
  212 CT PROSPER CONSTANTA
  213 CT SEMLACT SACELE
  214 CT SOLIANA INDEPENDENTA
  215 CT STELACER STEJARU CIOCIRLIA
  216 CT STUPINA CRUCEA
  217 CT VIFRUCER CERNAVODA
  218 CT VULTAGRA VULTURU
  219 CV AGRO-COMPLEX ANGHELUS
  220 CV AGROMIXT CATALINA
  221 CV HORTICOM SF.GHEORGHE
  222 CV SOL-LACT OZUN
  223 DB AGRICOLĂ PRODAS DAMBOVITA RAZVAD
  224 DB AGRINCOR CORNATELU
  225 DB AGROINDUSTRIALA TIRGOVISTE
  226 DB AGROINDUSTRIALA GAESTI DRAGODANA
  227 DB AVICOLA CREVEDIA
  228 DB BOMBYX COM TIRGOVISTE
  229 DB CREIAS CREVEDIA
  230 DB FRUCTAL I.LCARAGIALE
  231 DB HORTEX LUCIENI
  232 DB OMNIA PUCIOASA
  233 DB PAJIŞTI TIRGOVISTE
  234 DB PIPCO PUCIOASA
  235 DB PISCICULTORUL TIRGOVISTE
  236 DB SAGRICOM ULMI
  237 DB SERATOM TIRGOVISTE
  238 DB SOLEX BALENI
  239 DJ AGRICOLĂ DABULENI
  240 DJ AGRICOLĂ LEU
  241 DJ AGRICOLĂ BAILESTI
  242 DJ AGRO-CELACTIS RAST
  243 DJ AGROFRUCT MOTATEI
  244 DJ AGROIND MACESU DE JOS
  245 DJ AGROIND BRABOVA
  246 DJ AGROIND GIUBEGA
  247 DJ AGROIND CRAIOVA
  248 DJ AGROIND SAVINI PISCU SADOVEI SADOVA
  249 DJ AGROIND SERVICE CRAIOVA
  250 DJ AGROINDUSTRIALA DUNARENI GOICEA
  251 DJ AGROPROD GOIESTI
  252 DJ AGROZOOTEHNICA PLOPSOR SALCUTA
  253 DJ AVICOLA CRAIOVA
  254 DJ CRASERE CRAIOVA ALMAJ
  255 DJ EXPOM VIRVOR VIRVORU DE JOS
  256 DJ HORTICOLA DABULENI
  257 DJ HORTICOLA CRAIOVA
  258 DJ HORTICOLA BOURENI AFUMATI
  259 DJ HORTIPROD BREASTA
  260 DJ INDUSTRIAL CONSERV CALAFAT
  261 DJ LEFRUCT BAILESTI
  262 DJ LEGUMICOLA URZICUTA
  263 DJ LOTUS CRAIOVA
  264 DJ NAVODARUL CALAFAT
  265 DJ PISCICOLĂ DUNARENI
  266 DJ VITAFRUCT CRAIOVA
  267 GJ AGRO TG JIU
  268 GJ AGROINDUSTRIALA BALESTI
  269 GJ CERES TG JIU
  270 GJ COMBIA TG CARBUNESTI
  271 GJ TURCENI TURCENI
  272 GJ ZOOPOMICOLA BUMBESTI PITIC
  273 GL AGROGAL GALAŢI
  274 GL AGROINDUSTRIALA DEALUL BUJORULUI TG.BUJOR
  275 GL AGROVIN IVESTI
  276 GL BRATES-PRUT FRUMUSITA
  277 GL HORINCEA BERESTI
  278 GL HORTIGAL GALAŢI
  279 GL MALINA SMIRDAN GALAŢI
  280 GL NICORVIN TECUCI
  281 GL PESCOGAL GALAŢI
  282 GL RARES FOLTESTI
  283 GR AGRICOLĂ GIURGIU
  284 GR AGRO PRUNDU
  285 GR AGROHORTICOLA UZUNU
  286 GR AGROINDUSTRIALA GOGOSARI
  287 GR AGROINDUSTRIALA MAHIRU
  288 GR AGROINDUSTRIALA CLEJANI
  289 GR AGROLIMEX BOLINTIN VALE
  290 GR AGROMIXT TOPORU
  291 GR AGROZOOTEHNICA VEDEA
  292 GR FRUCTONIL GIURGIU
  293 GR PAJIŞTI VLASIA GIURGIU
  294 GR PISCICOLĂ GIURGIU
  295 GR SUINPROD OINACU
  296 HD AGROMICIA VETEL MINTIA
  297 HD CERESAGRA DEVA
  298 HD CLC AGRICOLĂ BRETEA ROMÂNĂ
  299 HD POMICOLA AUREL VLAICU
  300 HD SOLARIS SINTANDREI SINTANDREI
  301 HD SUINPROD ORASTIE
  302 HD VITICOLĂ SOIMUS
  303 HR AGROCRIS CRISTURU CRISTURU SECUIESC
  304 HR AGROFRUCT COBATESTI- SIMIONESTI
  305 HR AGROPISC SANPAUL
  306 HR AGROPRODCOM LAZAREA
  307 HR AGROPRODCOM MIERCUREA-CIUC
  308 HR AGROPRODCOM ODORHEIU- SECUIESC
  309 IF AGROINDCOM CHITILA
  310 IF AGROINDUSTRIALA PANTELIMON
  311 IF AGROPOL POPESTI- LEORDENI
  312 IF AVICOLA VOLUNTARI
  313 IF CILEZO CIOROGIRLA
  314 IF LEOSER BUCUREŞTI
  315 IF PISCICOLĂ ILFOV BALOTESTI
  316 IF ROMSUINTEST PERIS
  317 IF SAIC BRAGADIRU
  318 IF SEMTEST BALOTESTI
  319 IF SUINPROD POPESTI- LEORDENI
  320 ÎL AGRICOLĂ SLOBOZIA
  321 ÎL AGROINDUSTRIALA BALACIU
  322 ÎL AGROINDUSTRIALA BORDUSANI
  323 ÎL AGROZOOTEHNICA VLADENI
  324 ÎL AGROZOOTEHNICA STELNICA
  325 ÎL CERES BORANESTI
  326 ÎL CONSULTING SLOBOZIA
  327 ÎL IALPESCO IALOMITA SLOBOZIA
  328 ÎL LEGUROM URZICENI
  329 ÎL OREZICOLA GIURGENI
  330 ÎL VITIPOMICOLA FETESTI
  331 IS ACVARES IAŞI
  332 IS AGRICOLĂ TIRGU FRUMOS
  333 IS AGROCOM STRUNGA
  334 IS AGROINDUSTRIALA BUCIUM IAŞI
  335 IS AGROINDUSTRIALA SAZPIC (AGRICOLĂ) MIROSLAVA
  336 IS AGROMIXT REDIU
  337 IS COTNARI (ROVINCO) COTNARI
  338 IS IAŞI NORD POPRICANI
  339 IS PESCARIS IAŞI
  340 IS PODGORIA COPOU IAŞI
  341 IS SELEFERIASI IAŞI
  342 IS VINIFRUCT COPOU IAŞI
  343 MH AGROFRUCT PRUNISOR
  344 MH AGROINDUSTRIALA DOBRA
  345 MH AGROINDUSTRIALA CORCOVA
  346 MH AGROINDUSTRIALA STIRMINA BALOTESTI DR.TR.SEVERIN
  347 MH AGROMIXT TIMNA
  348 MH AVICOLA SIMIAN
  349 MH CEREROM GIRLA MARE
  350 MH HORTICOLA SIMIAN
  351 MH HORTIINDUSTRIALA DEALUL VIILOR DR.TR SEVERIN
  352 MH HORTIMEX DR.TR.SEVERIN
  353 MH PISCICOLĂ DR.TR.SEVERIN
  354 MH ROBACHUS ROGOVA
  355 MH SUINPROD IZVORUL BIRZII
  356 MH ZORILE BURILA MARE
  357 MM AGRICOLĂ SATU LUNG
  358 MM AGROINDUSTRIALA BAIA MARE
  359 MM AGROINDUSTRIALA TIRGU LAPUS TIRGU LAPUS
  360 MM POMFRUCT BAIA MARE
  361 MM SCIPOMAR BAIA MARE
  362 MM SIGMALEF SIGHETU MARMATIEI
  363 MS AGROCONS MURES TIRGU MURES
  364 MS AGROINDUSTRIALA SIGHISOARA
  365 MS AGROINDUSTRIALA REGHIN
  366 MS AGROINDUSTRIALA AGATARI
  367 MS AGROINDUSTRIALA ALBESTI
  368 MS AGROINDUSTRIALA BATOS
  369 MS AGROINDUSTRIALA SINCRAIU DE MURES
  370 MS AGROINDUSTRIALA CRISTESTI
  371 MS AGROINDUSTRIALA IERNUT
  372 MS AGROMIXT ZAGAR
  373 MS AGROZOOVITICOLA SEUCA GANESTI
  374 MS AVICOLA TG.MURES UNGHENI
  375 MS PISCICOLĂ ZAU ZAU DE CÎMPIE
  376 MS S.C.P.A.B. (ANIMALE DE BLANA) TIRGU MURES
  377 MS ZAMUR ZAU COM ZAU DE CAMPIE
  378 NT AGRIBAS ICUSESTI
  379 NT AGROCOM BALANESTI
  380 NT AGROCOMPLEX BOZIENI CUCI
  381 NT AVICOLA PIATRA NEAMT
  382 NT FASTROM ROMAN
  383 NT PISCICOLĂ PIATRA NEAMT
  384 NT ROMFLAX GIROV
  385 OT AGROIND PIATRA OLT
  386 OT AGROIND CURTISOARA
  387 OT AGROIND SLATINA
  388 OT AGROPROD CORBU
  389 OT ALCOR CORABIA
  390 OT AVICOLA IANCA
  391 OT BOIANU DRAGANESTI
  392 OT BRIAS BREBENI
  393 OT CORIAS CORABIA
  394 OT FRUCTUS ROMANATI CARACAL
  395 OT HORTICOLA STUDINA
  396 OT HORTIINDUSTRIALA STOENESTI
  397 OT LEGUME FRUCTE SLATINA
  398 OT POIANA RADOMIRESTI
  399 OT POTAS POTELU
  400 OT ROVIFRUCT(ROMVINFRUCT) IANCU JIANU
  401 OT STUDIAS STUDINA
  402 OT SUINPROD CARACAL
  403 PH AGROINDUSTRIALA CERES PLOIESTI
  404 PH AGROS Boldesti- Scaieni
  405 PH CIORANI Ciorani
  406 PH COMPORSA PLOIESTI
  407 PH CONSERVE Valenii de Munte
  408 PH PISCICOLĂ FULGA
  409 PH POMICOLA Baicoi
  410 PH POMICOLA Mehedinta Prahova
  411 PH PREST-PAJ-SEM PLOIESTI
  412 PH PRODPOM PRAHOVA Magurele
  413 PH ROVIT Valea Calugareasca
  414 PH SEPRA Barcanesti
  415 PH SERPLO PLOIESTI
  416 PH VIDELMAR Urlati
  417 SB AGRICOLĂ DUMBRAVENI
  418 SB AGRIMEX SURA MICA
  419 SB AGROBAZN BAZNA
  420 SB AGROCOM SIBIU
  421 SB AGROINDUSTRIALA AURORA AGNITA
  422 SB AGROMIXTA DEALUL OCNEI
  423 SB AGROVIMED MEDIAS
  424 SB AGROZOO-NOCRICH
  425 SB DUSER DUMBRAVENI
  426 SB HAPOMEX SLIMNIC
  427 SB HARTIBACIU RUJA AGNITA SAT RUJA
  428 SB LEGUMICOLA MEDIAS
  429 SB PISCICOLĂ SIBIU
  430 SB VITICOLĂ AXENTE SEVER AXENTE SEVER
  431 SJ AGROMIXT ZALAU
  432 SJ MESES ZALAU
  433 SM AGRICOLĂ CIG
  434 SM AGRIPOM SĂI
  435 SM AGROLAZURI LAZURI
  436 SM AGROZOOCOM DECEBAL
  437 SM AGROZOOHORTICOLA HALMEU
  438 SM AGROZOOTEHNICA ARDUD
  439 SM AGROZOOTEHNICA CAREI
  440 SM AGROZOOTEHNICA AUREL VLAICU SATU MARE
  441 SM HORTICOLA CULCIU
  442 SM OVIS MOFTIN MOFTINU MIC
  443 SM PISCICOLĂ SATU MARE
  444 SM POMICOLA HOMOROD
  445 SM POMICOLA CEHAL
  446 SM POMICOLA JOLTA
  447 SM SAMLEF SATU MARE
  448 SM SATMAREANA SATU MARE
  449 SV AGROINDUSTRIALA RADAUTI
  450 SV BOGDANIA RADAUTI
  451 SV LEGUME FRUCTE SUCEAVA
  452 SV PISCICOLĂ FALTICENI
  453 SV POMIFAL FALTICENI
  454 SV PRODINCOM SUCEAVA
  455 SV SUINCARN
  456 SV SUINPROD SUCEAVA
  457 SV ZOOAGR0IND FALTICENI
  458 TL AGROINDUSTRIALA MACIN
  459 TL AGROINDUSTRIALA NUFARU
  460 TL AGROINDUSTRIALA DEALU TULCEA
  461 TL AGROINDUSTRIALA PIATRA OSTROV
  462 TL AGROZOOTEHNICA TRAIAN
  463 TL AGROZOOTEHNICA CASIMCEA
  464 TL AGROZOOTEHNICA TULCEA
  465 TL AGROZOOTEHNICA M.KOGALNICEANU
  466 TL AGROZOOTEHNICA AVINTUL BAIA BAIA
  467 TL AGROZOOTEHNICA DEALU BEIDAUD
  468 TL AGROZOOTEHNICA DINOGETIA VACARENI
  469 TL AGROZOOTEHNICA FAGARASUL NOU TOPOLOG
  470 TL AGROZOOTEHNICA SPICUL RAHMANU
  471 TL DALLCO DUNAREA TULCEA
  472 TL HORTICOLA ZEBIL
  473 TL LEGUME FRUCTE TULCEA
  474 TL PISCICOLĂ MACIN
  475 TL PISCICOLĂ ISACCEA
  476 TL PISCICOLĂ MILA 23
  477 TL PISCICOLĂ MURIGHIOL
  478 TL PISCICOLĂ CHILIA VECHE
  479 TL PISCICOLĂ JURILOVCA
  480 TL PISCICOLĂ SULINA
  481 TL PISCICOLĂ TULCEA
  482 TL PISCICOLĂ SF. GHEORGHE
  483 TL OREZICOLA SMIRDAN
  484 TL TRIUMF TULCEA
  485 TL VINIFICAŢIE ŞI BĂUTURI TULCEA
  486 TL ZORILE AGROZOOTEHNICA LUNCA
  487 TM AGRICOLĂ PADURENI SAG
  488 TM AGRIND IOHTIM IONEL
  489 TM AGROIMEX Carpinis
  490 TM AGROIND Peciu Nou
  491 TM AGROIND DUDESTII VECHI
  492 TM AGROIND Honorici
  493 TM AGROIND Bara
  494 TM AGROIND Fadimac
  495 TM AGROIND AGROGIARM Giarmata
  496 TM AGROIND AGRO VEST Sag
  497 TM AGROIND BANATER CENTRUM Balint
  498 TM AGROIND CARTIM Carani
  499 TM AGROIND CETIM Cenei
  500 TM AGROIND DETIM Deta
  501 TM AGROIND FATIM Faget
  502 TM AGROIND GRABTIM Grabati
  503 TM AGROIND IONATIM Periam
  504 TM AGROIND IOSITIM Iosifalau
  505 TM AGROIND KM.6 Timişoara
  506 TM AGROIND LVETIM Livezile
  507 TM AGROIND NIZOLIV Nichisoara
  508 TM AGROIND ORBAN Banloc
  509 TM AGROIND OVEG Fibis
  510 TM AGROIND RECATIM RECAS
  511 TM AGROIND SCALF Lovrin
  512 TM AGROIND SELECT Liebling
  513 TM AGROIND SIMM-POLL Liebling
  514 TM AGROIND SOCGAT Gataia
  515 TM AGROIND SPICUL Ciacova
  516 TM AGROIND TIMBUSIL Buzias
  517 TM AGROIND TIMCLO Clopodia
  518 TM AGROIND TIMJAM Jamu Mare
  519 TM AGROIND TORMACTIM Tormac
  520 TM AGROIND TURISM AGRAR Lugoj
  521 TM AGROIND VOITIM Voiteni
  522 TM AGROINDUSTRIALA 1 DECEMBRIE PERIAM
  523 TM AGROINDUSTRIALA TIMAS MASLOC
  524 TM AGROTIM TIMIŞOARA
  525 TM BOMBIX Lugoj
  526 TM COMTIM HOLDING Timişoara
  527 TM FLORATIM TIMIŞOARA
  528 TM FOLEA Liebling
  529 TM FRUCTIM Periam
  530 TM OVITIM Saravale
  531 TM PERIATIM Periam
  532 TM PESCOTIM Timişoara
  533 TM RECASEM RECAS
  534 TM SERITIM TIMIŞOARA
  535 TM TEREVIN Teremia
  536 TR AGROINDUSTRIALA TURNU MAGURELE
  537 TR AGROMIXT TRAIAN
  538 TR AGROPROD TELEORMAN
  539 TR AGROTURRIS TURNU MAGURELE
  540 TR AGROVITIS TELEORMAN
  541 TR AGROZOOTEHNICA BLEJESTI
  542 TR AGROZOOTEHNICA MAVRODIN MAVRODIN
  543 TR AGROZOOTEHNICA SCHELA TRIVALE MOŞTENI
  544 TR BUSCO BRINCENI
  545 TR CARLA PRODIMPEX
  546 TR CONSERVTURRIS TURNU MAGURELE
  547 TR DANUBIUS ZIMNICEA
  548 TR HORTICOLA PETROSANI
  549 TR ORIZICOLA VINATORI LISA
  550 TR VIN COM TURRIS IMPEX
  551 TR VITICOLĂ ZIMNICEA
  552 VL AGROINDCOM RM.VALCEA
  553 VL AGROINDUSTRIALA HOREZU
  554 VL AGROZOOTEHNICA DRAGASANI
  555 VL HORTICOLA BALCESTI
  556 VL HORTICOLA BABENI
  557 VL SERE VALCEA RM VALCEA
  558 VL VITICOLĂ DRAGASANI
  559 VL ZOOTEHNICA RM.VALCEA
  560 VN AGROINDUSTRIALA MARASESTI
  561 VN AGROMIXT FOCSANI
  562 VN LEGUME FRUCTE ADJUD
  563 VN PISCICOLĂ MILCOV FOCSANI
  564 VN VINICOLĂ FOCSANI
  565 VS AGRISEM FALCIU
  566 VS AGROIND LAZA
  567 VS AGROMIXT OLTENESTI
  568 VS AGRO-OVINEX VETRISOAIA
  569 VS AGROPROD VITIS IVANESTI
  570 VS AGROZOOTEHNICA TODIRESTI
  571 VS AVICOLA VASLUI
  572 VS CYPRINUS VASLUI
  573 VS HORTICOLA VETRISOAIA
  574 VS HORTICOLA PUIESTI
  575 VS POMICOLA BIRLAD
  576 VS PRODAGRO ZORLENI
  577 VS PRODINCOM VASLUI
  578 VS SERE-SOLARII BIRLAD
  579 VS VITACONS HUSI
  ________