LEGE nr. 248 din 29 aprilie 2002privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2001 pentru modificarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 9 mai 2002  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99 din 27 iunie 2001 pentru modificarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 29 iunie 2001, cu următoarea modificare:– La articolul I punctul 1, articolul 9 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9Diminuarea sub orice formă, fără aprobare legală, a cantităților de produse rezerva de stat încredințate spre păstrare agenților economici constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 4 la 18 ani, în măsura în care nu constituie o infracțiune mai grava.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  PAUL PACURARU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 9 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  ------------